DPG Media – Humo 21-04-2021: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: Humo

Media / Média: Dagblad, Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie in de krant vermeldt “Dinsdag bij Humo – 1 maand gratis Streamz”, “een cadeau van €11,95”, met daarbij afbeeldingen van tv-reeksen en het logo van Humo.

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Die ochtend in de krantenwinkel.”
Verschillende stemmen: “Humo, Humo.”
VO: “Goed nieuws, bij elke Humo krijgt u deze week 1 maand gratis Streamz. Met topseries als Vikings, de Bende van Jan de Lichte en alles van HBO. Van The Undoing tot The Sopranos. Maak een kijkfestijn van je quarantaine met de ene na de andere onvergetelijke scène. Gewoon lekker achterover op je beige tapis plein en als je alles hebt bekeken is er hopelijk een vaccin. 1 maand gratis Streamz, een cadeau van 11,95€.”

De actiepagina op de website bevat onder een banner gelijkaardig aan de krantenadvertentie en de titel “CADEAUTJE – 2 maart bij Humo: 1 maand gratis Streamz, een cadeau van 11,95 euro” de volgende tekst:
“U kent onz: altijd in de weer om u op weg te helpen naar het beste wat televisie te bieden heeft. Deze keer met één maand gratis Streamz, de Vlaamse streamingdienst waar u onder meer kunt kijken naar recente HBO-series als ‘The Undoing’ of ‘Euphoria’, reeksen van eigen bodem als ‘Red Light’, ‘Cheyenne et Lola’ of ‘De Bende van Jan De Lichte’ of – als u meer in de stemming bent voor wat bloedvergieten – alle zes de seizoenen van het spektakelstuk ‘Vikings’. En dan hebben we het nog niet eens over klassiekers als ‘The Sopranos’, ‘Succession’, ‘Curb Your Enthusiasm’ en tientallen andere onmisbare titels in de catalogus. Kortom, een hele maand gratis toptelevisie op onze kosten!”.
Daaronder een promoclip en de volgende tekst:
“WAT MOET U DOEN OM TE PROFITEREN VAN DIT AANBOD?
Activeer uw code ten laatste op 2 april 2021
Uw unieke activatiecode vindt u in Humo van 2 maart.
U hebt geen digitale televisie van Telenet?
1 Surf naar Streamz.be
2 Scroll naar beneden en klik op ‘Ik kijk Streamz’
3 Vul uw e-mailadres in
4 Kies uw wachtwoord en vervolledig uw gegevens
5 Kies het maandelijkse Streamz-abonnement, voeg uw persoonlijke actiecode toe en klik op ‘Valideer code’
6 Kies uw betaalmethode (deze is nodig om uw account te activeren. Wees gerust, de eerste maand kijkt u sowieso gratis)
7 Klik op ‘Verdergaan’, en Streamzen maar!
8 Na afloop van deze actie wordt het abonnement voor onbepaalde duur verlengd en kunt u het op elk ogenblik kosteloos opzeggen
U hebt digitale televisie van Telenet?
1 Surf naar telenet.be/streamz
2 Klik op ‘Ik kies Streamz’
3 Meld u aan
4 Geef uw persoonlijke actiecode in en klik op ‘Valideren’
5 Klik op ‘Bevestigen’, en Streamzen maar!
6 Na afloop van deze actie wordt het abonnement voor onbepaalde duur verlengd en kunt u het op elk ogenblik kosteloos opzeggen”.
Daaronder in kleinere letters:
“Hebt u al Streamz? Maak dan één van uw vrienden blij met deze actiecode voor één maand gratis Streamz.
Dit aanbod is enkel geldig voor nieuwe Streamz-klanten die zich abonneren via Streamz.be (indien geen Digitale TV van Telenet) of voor Digitale TV klanten van Telenet die zich abonneren via telenet.be/streamz en die in de afgelopen 15 maanden geen promotie op Streamz of Play via Telenet hebben genoten. Dit aanbod is niet geldig voor huidige Streamz, Streamz+, Play More klanten. Dit aanbod is geldig tot 02/04/21. Na afloop van deze actie wordt het abonnement automatisch voor onbepaalde duur verlengd en betaalt u de normale prijs voor Streamz (11,95€/maand, incl BTW), tenzij u voor afloop van de 1 maand gratis Streamz meldt dat u geen abonnement wenst aan te gaan voor Streamz. U kunt uw abonnement op elk ogenblik kosteloos opzeggen. Aanbod geldig onder voorbehoud van materiële fouten, vergissingen en/of wijzigingen. Dit cadeau kan niet omgeruild worden in andere voordelen of cash. Voor meer info, surf naar streamz.be of telenet.be/streamz”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar de aanbieding ‘1 maand gratis Streamz bij Humo’ en deelde mee dat er echter, wanneer men het weekblad koopt, voorwaarden aan te pas komen. In de reclame is er echter geen aanwijzing van voorwaarden, dus iedereen die het weekblad los koopt of een abonnement heeft, moet volgens hem bediend worden daar zij dan in het bezit zijn van een promocode. Hij haalde aan dat dit bedrieglijke reclame is en verwees naar een eerdere Jurybeslissing in een analoog geval (De Persgroep – 03/05/2019).

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat in de radiospot in verband met de actie onder meer vermeld wordt: “1 maand gratis Streamz, een cadeau van €11,95” en dat dezelfde vermelding aanwezig is in de krantenadvertentie in kwestie.

Zij heeft tevens vastgesteld dat de tekst op de actiepagina van de website waarnaar de adverteerder verwijst aanvangt met dezelfde vermelding en daarnaast onder meer “een hele maand gratis toptelevisie op onze kosten” vermeldt, en dat op deze pagina, onder de technische uitleg in verband met het valideren van de actiecode, in kleinere letters vermeld staat: “Hebt u al Streamz? Maak dan één van uw vrienden blij met deze actiecode voor één maand gratis Streamz.”, met daaronder dan de actievoorwaarden.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het aanbod enkel geldt voor mensen die nog geen Streamz-abonnement hebben en dat hij meent dat deze reclame zich logischerwijze richt tot een nieuw publiek en dat de aangehaalde vermelding terzake op de website (en op de wikkel rond het betreffende magazine) ondubbelzinnig en duidelijk is.

De Jury is echter van mening dat de reclames in kwestie zich wel degelijk tot verschillende interpretaties lenen.

Zo is de Jury vooreerst van mening dat het nieuwe publiek dat met deze reclame wordt geviseerd geacht mag worden een nieuw publiek voor Humo te betreffen, eerder dan een nieuw publiek voor Streamz, daar het gaat om reclame voor dit magazine.

Zij is bovendien van mening dat bestaande Streamz-abonnees gerechtigd waren om op basis van de in algemene en absolute termen geformuleerde aankondigingen van de actie aan te nemen dat zij hier ook voor in aanmerking kwamen, zodat de reclame in kwestie er duidelijker op diende te wijzen dat de actie aan beperkende voorwaarden onderhevig was op dit vlak.

De Jury is met name van mening dat de betrokken radiospot en krantenadvertentie ten onrechte nalaten uitdrukkelijk te wijzen op het bestaan van beperkende voorwaarden, en dat ook op de website onvoldoende de aandacht wordt gevestigd op deze beperkende voorwaarden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie nalaten om de gemiddelde consument voldoende te informeren over de actievoorwaarden, met name de beperkende voorwaarde dat personen die reeds een Streamz-abonnement hebben van de actie uitgesloten zijn, en derhalve van aard zijn om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op dit punt, wat strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie naar de toekomst toe te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden in deze vorm.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen