DPG Media – Het Laatste Nieuws 31-03-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: Het Laatste Nieuws – Gouden Formule 1

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot vangt aan met een man en een baby die op een tapijt liggen in de woonkamer. Voor de baby ligt een reeks speelgoedautootjes, waarvan de baby er één vastneemt. De man vraagt: “Deze hier?”, kijkt op zijn smartphone, klikt en zegt: “Goede keuze jongen.”.
Een andere man bevindt zich in een kamer waar verschillende foto’s van circuits en auto’s aan de muren hangen en tikt met een lat op één van de affiches, waarbij hij zegt: “Dat is een circuit voor hem.” en zich over zijn laptop buigt.
Vervolgens ziet men twee vrouwen die aan het aperitieven zijn. De ene vrouw toont haar smartphone aan de andere en zegt: “En wat vind je van deze?”. De andere knikt en antwoordt: “Knap ventje.”. De eerste vrouw zegt “Ok.” en klikt op haar smartphone.
Voice-over: “Stel nu je gouden team samen op goudenf1.be. Een spel van Het Laatste Nieuws.”.
Op het scherm ziet men een gouden podium met drie autocoureurs in pak en www.goudenf1.be.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt dit een zeer genderstereotiepe reclame die niet zo hoeft te zijn. De twee mannen kiezen hun team voor het spel klaarblijkelijk op basis van wat ze een goede wagen vinden. De ene man spreekt hiervoor zijn baby aan, die met speelgoedwagentjes speelt. De twee vrouwen kiezen hun team voor het spel louter op basis van het uiterlijk van de bestuurders. Dit had volgens haar helemaal niet zo stereotiep hoeven te zijn; de vrouwen hadden perfect samen kunnen praten over goede wagens – net zoals bij de mannen het geval was.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze beoogde om het gegeven dat het spel voor iedereen open staat te concretiseren door drie heel verschillende types deelnemers te portretteren, waarbij iedereen deelneemt op de manier die hij of zij het plezierigst of het efficiëntst acht: op goed geluk, of met kennis over de autosport.

De Jury is van mening dat de spot inderdaad in zijn geheel moet worden bekeken, en dat deze aldus beschouwd niet van aard is om de boodschap uit te dragen dat alle mannen noodzakelijkerwijs geïnteresseerd moeten zijn in auto’s of autosport, of omgekeerd dat vrouwen dat niet zouden kunnen zijn maar alleen interesse zouden kunnen hebben voor het uiterlijk van autocoureurs. Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument deze spot niet zal opvatten in de betekenis die de klaagster hieraan geeft.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen