D’Ieteren – Volkswagen 10-01-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: D’IETEREN

Product-Dienst / Produit-Service: Volkswagen

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospots gaan als volgt:

1: “Het meisje niet gezien dat oversteekt? (waarschuwingsgeluid + geluid van een remmende auto) Je Volkswagen remt voor jou.”
2: “Stress bij het parkeren? (waarschuwingsgeluid) Je Volkswagen parkeert voor jou.”
3: “Laat je nooit meer verrassen. (waarschuwingsgeluid) Dankzij de dodehoeksensor van je Volkswagen.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster komt in de spots een zeer realistisch geluid voor waardoor men denkt dat de eigen auto zelf een foutmelding geeft als men ze op de radio hoort terwijl men autorijdt. Zij vindt dit ongelooflijk verschietachtig: men is direct op zoek naar het dashboard waardoor men een fractie van een seconde niet let op het verkeer.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spots telkens beginnen met een commentaarstem die verwijst naar een mogelijk problematische verkeerssituatie, waarna een geluid weerklinkt van een veiligheidssysteem van de adverteerder.

De Jury is van mening dat aldus voldoende duidelijk wordt gemaakt dat het gaat om een reclameboodschap en dat de gebruikte, niet overdreven luide of opvallende, geluiden in casu niet van aard zijn om de aandacht van de gemiddelde consument af te leiden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spots niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen