D’Ieteren – Seat 22-06-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: D’IETEREN

Product-Dienst / Produit-Service: Seat Arona

Media / Média: Internet (YouTube, Facebook)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

In de spots (van 15 en 20 seconden), ziet men een vrouw in haar woonkamer die een artikel over kamerplanten bekijkt, vervolgens ziet men haar buiten met een plant die ze in haar auto zet op de voorzetel. Als ze vertrekt, begint de plant te dansen en dit doet de vrouw lachen. Op ritmische muziek zien we vervolgens afwisselend de auto rijden en de vrouw buitenkomen uit winkels met planten en dansen voor haar koffer vol planten, vervolgens in haar woonkamer eveneens vol met planten. Op het einde van de spot ziet men nog eens de stilstaande auto.
Op het scherm onder meer de volgende tekst: “Geef ruimte aan je passie.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager suggereert de reclame snelheid en strookt het rijgedrag bij het naderen van kruispunten en zebrapaden niet met de bescherming van voetgangers. De auto komt volgens hem hard aangereden en racet het zebrapad of kruispunt over.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder en van de inhoud van de spots, heeft de Jury er nota van genomen dat de spots de slogan “Geef ruimte aan je passie” illustreren.

Zij is van mening dat het ritme van de spots, met de opeenvolging van de beelden en de levendige muziek, op die passie inspeelt.

Zij heeft vastgesteld dat het gepromote voertuig ofwel statisch getoond wordt ofwel rijdend op een straat zonder voetgangers of met voetgangers die op het groen licht wachten.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de spots snelheid niet als argument gebruiken of haar verleidelijkheid suggereren.

Zij is eveneens van oordeel dat de spots geen gedrag beschrijven of weergeven op de openbare weg waarbij de verkeersregels of de veiligheidsvoorschriften worden overtreden.

Volgens de Jury maken de spots in kwestie dus geen inbreuk uit op artikel 1 of 6 van de Code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren (Febiac-code).

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen