D’Ieteren – Cupra 22-06-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: D’IETEREN

Product-Dienst / Produit-Service: Cupra Formentor

Media / Média: Internet (YouTube, Facebook)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

In de eerste spot, voor de Cupra Formentor e-Hybrid, ziet men een man die ’s nachts midden in de natuur staat, vervolgens de koplampen van een auto en het licht van een bliksemflits op de auto, die men in close-up ziet. Dan ziet men een vuur, de auto die een manoeuvre uitvoert voor een beeldscherm, een met bomen omzoomde weg verlicht door koplampen, een man die in een ondergrondse doorgang loopt. De auto bevindt zich dan stilstaand bij een haven, start vervolgens en men ziet hem opnieuw op een weg in een bocht.
Op het scherm onder meer de volgende tekst: “Zeven seconden, zo lang duurt het om te beslissen of u ergens weg van bent of niet. Zorg ervoor dat u niet afgeleid bent. Cupra Formentor e-Hybrid.”

In de tweede spot, voor de Cupra Formentor, ziet men achtereenvolgens de volgende beelden: close-up van het gezicht van een man die zijn hoofd opricht, koplampen van een auto, catwalk van een robotvrouw, close-up van een wieldop, een met bomen omzoomde weg verlicht door koplampen, close-up van de auto, een zittende persoon, een andere persoon voor zijn spiegelbeeld dat verdwijnt. De auto bevindt zich dan stilstaand bij een haven, start vervolgens en men ziet hem opnieuw op een weg in een bocht.
Op het scherm onder meer de volgende tekst: “De eerste 7 seconden. 7 seconden om te weten of u er weg van bent of niet. 7 seconden aan impulsen, of vooroordelen. Ik probeer niet om u te overtuigen. 7 seconden volstaan. Cupra Formentor Durf. Test. Beleef.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager suggereert de reclame overdreven snelheid. Er wordt geslipt en geracet. Deze reclame lijkt hem volkomen in strijd met de reclamecode.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder en van de inhoud van de spots, heeft de Jury er nota van genomen dat de spots illustreren dat het maar 7 seconden duurt om over een actie te beslissen of om te weten of u van iets weg bent of niet.

Zij is van mening dat het ritme van de spots, met de opeenvolging van de beelden en de levendige muziek, de bewoordingen in kwestie vertaalt.

Zij heeft vastgesteld dat het gepromote voertuig in de ene spot eerst getoond wordt terwijl het voor een beeldscherm en niet op een autoweg een manoeuvre uitvoert en in de andere statisch getoond wordt (met een flitsend scherm op de achtergrond), waarna het in beide spots getoond wordt in slow motion terwijl het een bocht ingaat.

De Jury is van mening dat de spots geen onverantwoordelijk rijgedrag tonen en niet tot snelheid aanzetten.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de spots snelheid niet als argument gebruiken of haar verleidelijkheid suggereren.

Zij is eveneens van oordeel dat de spots geen gedrag beschrijven of weergeven op de openbare weg waarbij de verkeersregels of de veiligheidsvoorschriften worden overtreden.

Volgens de Jury maken de spots in kwestie dus geen inbreuk uit op artikel 1 of 6 van de Code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren (Febiac-code).

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen