Dicar 07-10-2020: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: DICAR 

Product-Dienst / Produit-Service: Motorhomes 

Media / Média: Andere (Folder) 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De cover van de publicatie bevat boven een foto van een man en een vrouw bij een motorhome de volgende tekst:  
“Nieuw – Ontdek de wereld van de motorhome 
Motorhome Plus 
Motorhome lifestyle magazine – Editie 2020 | €5 
232 pagina’s”.  
Bij deze foto en een andere foto van een motorhome op een veldweg tevens de volgende tekst:  
“Alle dagen van het jaar op reis 
A la carte vakantieplezier 
Motorhomes in elke prijscategorie 
Iets voor u? – De 10 meest populaire indelingen op een rij 
Testresultaten – +50 pagina’s meest verkochte merken 
Ervaringen – Tips & Tricks voor reizen met de motorhome 
Alles wat je moet weten voor een geslaagde motorhomevakantie 
+ speciaal dossier Vans”.  

Het colofon onder het “Woord vooraf” aan de binnenzijde van de publicatie bevat volgende tekst:  
“COLOFON  
Motorhome Plus is een informatiegids, jaarlijks uitgegeven door Dicar Motorhomes, Grote stwg. 2, 2440 Geel. De inhoud van deze gids is gebaseerd op de informatie van de respectievelijke fabrikanten en met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die desgevallend toch in deze uitgave zouden kunnen voorkomen. V.U. [eigennaam]. Prijs per nummer: € 5,00 | Redactie: [eigennaam] Fotografie: rechten voorbehouden: Mclouis, Benimar, Giotti Line, Font Vendôme, Dethleffs, Sunlight, Morelo, Carthago, Malibu, Hanroad, Bravia, Le Voyageur, Dicar, Shutterstock, iStock | Publiciteit: publi@motorhomeplus.be | Vormgeving & productie: Aldus.be”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

Volgens de klager lijkt dit magazine op het eerste zicht een neutraal informatiemagazine over motorhomes, maar is het in realiteit een reclameboekje van de firma Dicar, haar 2 filialen in Wallonië, en de merken die zij vertegenwoordigen. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting 
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de publicatie ‘Motorhome Plus’ in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van het bedrijf Dicar Motorhomes nota van genomen dat het hier wel degelijk een door hem uitgegeven publicitair magazine betreft dat wordt verkocht volgens het 21% btw-tarief van een publicitair magazine en dat uiteraard de 20 merken die verkocht worden via ‘Dicar Group’ bij voorkeur worden behandeld in dit magazine.  

Zij heeft tevens vastgesteld dat het colofon in kleine letters aan de binnenzijde van de publicatie onder meer vermeldt: “Motorhome Plus is een informatiegids, jaarlijks uitgegeven door Dicar Motorhomes”.  

De Jury is echter van mening dat de cover van de publicatie in kwestie in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk en ten onrechte de indruk wekt dat het hier gaat om een neutraal informatiemagazine over motorhomes en dat de voormelde vermelding in het colofon in casu niet volstaat om hieraan te verhelpen.  

Zij is derhalve van oordeel dat deze publicitaire publicatie een inbreuk vormt op artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), op basis waarvan het commerciële karakter van een communicatie onmiddellijk duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium, en dat met name in casu het publicitaire karakter van de publicatie in kwestie reeds op de cover duidelijk gemaakt had dienen te worden.  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om naar de toekomst toe ervoor te zorgen dat het publicitaire karakter van deze publicatie onmiddellijk duidelijk is, en bij gebreke daaraan deze publicitaire publicatie niet meer te verspreiden. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen