Delhaize 28-06-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: DELHAIZE

Product-Dienst / Produit-Service: Delhaize Bio producten

Media / Média: Andere (verkooppunt)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op een beeldscherm aan de kassa’s in een Gentse AD Delhaize werd op 18/06/2017 een reclame uitgezonden. Het filmpje begint met de tekst “Hoe goed kopen als je het graag natuurlijk houdt.” en toont vervolgens groenten en producten met het Delhaize Bio merk en de tekst “-20% bij aankoop van 3 – logo Bio en logo Delhaize – producten naar keuze”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Op 18/06/2017 kocht de klager 3 bio producten in een Gentse AD Delhaize maar zag geen korting verrekend op zijn kassaticket. De uitleg van de bazin was dat de schermen niet van de winkel zijn. Hij vindt het zeer misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de in een Gentse AD Delhaize op 18 juni 2017 uitgezonden reclamespot voor het Delhaize Bio merk en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de reclamecampagne werd gecreëerd in het kader van de BIO-week die ieder jaar wordt georganiseerd bij zijn eigen en aangesloten winkelpunten en dit jaar doorging tussen 1 en 7 juni 2017. In onderhavig geval heeft de klant deze korting ingeroepen op 18 juni 2017, zijnde buiten de geldigheidsperiode van deze promotionele actie.

De adverteerder deelde tevens mee dat de uitzending van de eigenlijke reclameboodschap bij zijn aangesloten winkels de verantwoordelijkheid is van een tussenpersoon, bij wie zich een technisch probleem heeft voorgedaan waardoor de reclameboodschap veel langer getoond is in de bewuste Gentse AD Delhaize dan de geldigheidsduur van de reclamecampagne die door hem aan de tussenpersoon werd meegedeeld.

In dit verband houdt de Jury er echter vooreerst aan in herinnering te brengen dat overeenkomstig artikel 23 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code) adverteerders de algemene verantwoordelijkheid dragen voor de marketingcommunicatie over hun producten.

De Jury is met name van oordeel dat de gemiddelde consument in casu kan worden misleid op het vlak van de duurtijd van de promotionele actie door de combinatie van de voormelde te langdurige verspreiding van de reclameboodschap ingevolge een technisch probleem en het feit dat deze boodschap de geldigheidsduur van de actie niet vermeldde, en dat dit misleidend karakter in casu wel degelijk toerekenbaar is aan de adverteerder.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 3 en 5 van de ICC Code, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de verspreiding van deze spot stop te zetten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen