Delhaize 03-05-2024: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DELHAIZE

Product-Dienst / Produit-Service: Wonderfood Weken

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een grootvader en zijn twee kleindochters in de supermarkt. Hij heeft zijn boodschappenlijst in handen en reageert op de verschillende producten die ze samen in de winkelwagen leggen.
Eerst staan ze aan de kaas-afdeling.
Grootvader: “Halaumi?”
Kleindochter 1, lachend: “Haloumi, dat is kaas he opa.”
Grootvader: “Kaas.”
Vervolgens neemt de grootvader een product in de versafdeling.
Grootvader: “Oranje frietjes?”
Kleindochter 1: “Dat zijn zoete aardappelen. Ge moet een beetje meegaan met je tijd eh opa.”
Daarna neemt kleindochter 2 een zak chips.
Grootvader: “Euh, chips.”
Kleindochter 2: “Da’s van kikkererwten, opa.”
Daarna vraagt de grootvader zich luidop af: “Wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Ijsjes van groenten of wat?!”, waarna kleindochter 1 in beeld komt die een diepvriesdoos groentenijsjes vasthoudt.
Voice-over op het einde van de tv-spot: “Eten verandert, eten verwondert. Ontdek tijdens de Wonderfood Weken het eten van nu en morgen met tal van wonderkortingen. Delhaize, mee met ’t leven.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt het erg respectloos en denigrerend dat een opa op zo’n wijze terechtgewezen wordt door zijn kleindochters dat de indruk wordt gewekt dat opa dom is. Volgens de klaagster wordt hierdoor geïnsinueerd dat zestigplussers niet met hun tijd mee zijn.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de geviseerde tv-spot, om de slogan “Eten verandert, eten verwondert” te illustreren, een grootvader laat zien die boodschappen doet met zijn kleindochters.

De Jury merkte vooreerst de luchtige sfeer op die van de reclame uitgaat, evenals de verbondenheid tussen de kleindochters en hun grootvader. Zij heeft ook vastgesteld dat de vragen en gezichtsuitdrukkingen van de grootvader overdreven en grappig zijn en dat de reacties van de meisjes hierop niet beledigend overkomen.

Zij is dus van mening dat deze spot, die op een humoristische manier gemaakt is, figuurlijk zal begrepen worden door de gemiddelde consument.

Volgens haar kan de spot geenszins worden opgevat als een aansporing tot ongepast of respectloos gedrag.

In deze context is de Jury van oordeel dat de spot in kwestie niet bedoeld is om een persoon of categorie van personen, namelijk grootouders of personen van een bepaalde leeftijd, te denigreren of belachelijk te maken.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen