De Persgroep – Het Laatste Nieuws 20-02-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DE PERSGROEP

Product-Dienst / Produit-Service: Het Laatste Nieuws

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De reclame op de website van de adverteerder bevat bovenaan de volgende tekst:
“6 maanden voor maar 45 euro
Geniet nu van deze tijdelijke promotie
Lees je favoriete krant op papier of digitaal, waar en wanneer je maar wil.
Als abonnee heb je ook toegang tot de plusartikels op de site en geniet je van vele voordelen zoals exclusieve wedstrijden, tickets, …”.
Daaronder voor de optie “Meest compleet”:
“Elke dag de papieren krant
Elke dag de digitale krant
24/24 HLN+
90 euro”
en een knop “Profiteer nu” naar het invulformulier waar er onderaan onder meer het volgende vermeld was: “De algemene abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing.” met een link naar deze voorwaarden.
Onderaan de pagina, bij “Veelgestelde vragen”, onder meer het volgende:
“Wat zijn de voorwaarden van dit abonnement?
Je krijgt nu de mogelijkheid om voordelig kennis te maken met Het Laatste Nieuws.
(opsomming van de 3 verschillende formules).
Je kan 1x van deze promotie genieten.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster had een abonnement op Het Laatste Nieuws dat bijna afgelopen was en had op de site van de krant gekeken of er promoties waren. Zij had dan ingetekend op de volgende promo: 6 maanden de krant voor 90 euro, zowel op papier als digitaal.
Ze kreeg dan een telefoontje waarin een dame van een callcenter haar meedeelde dat dit niet kon voor haar omdat zij al abonnee was.
Volgens haar wordt in de promo nergens vermeld dat dit alleen voor nieuwe abonnees is en is dit bedrieglijke reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van Het Laatste Nieuws zoals ze werd meegedeeld door de adverteerder en van de klacht in dit verband.

Zij heeft vastgesteld dat de veelgestelde vragen op de abonnementspagina van de promotie in kwestie, onder de vraag “Wat zijn de voorwaarden van dit abonnement?”, onder meer het volgende vermelden: “Je krijgt nu de mogelijkheid om voordelig kennis te maken met Het Laatste Nieuws.”.

Volgens de Jury verwijst deze vermelding door het gebruik van de woorden “kennis maken” naar het feit dat het promo-aanbod bestemd is voor mensen die nog geen abonnement op de krant hebben gehad.

De Jury heeft er ook nota van genomen dat de algemene abonnementsvoorwaarden, waarnaar er op verschillende plaatsen in de bestellingprocedure wordt verwezen, van toepassing zijn en dat deze onder meer het volgende bepalen: “Een (proef)abonnement is enkel van toepassing indien u de laatste 6 maanden geen (proef)abonnement op Het Laatste Nieuws hebt gehad op hetzelfde adres, tenzij anders vermeld”.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat de reclame op de website wel aangaf dat het gepromote abonnement in kwestie zich richtte tot nieuwe abonnees.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame op de website van Het Laatste Nieuws niet van aard was om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen