De Persgroep – Het Laatste Nieuws 13-03-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DE PERSGROEP

Product-Dienst / Produit-Service: Het Laatste Nieuws

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot laat een man aan het woord:
“Het Laatste Nieuws? Da’s een deel van de familie. Papa verdiept zich elke ochtend in de actualiteit om over echt alles te kunnen meepraten, mama wil dan weer alles weten over het nieuws in de regio en op zaterdag houdt niks haar weg van de Nina. Maar geef mij maar de sport en die nieuwe laptop of smartphone die je nu voor maar 1 euro bij Het Laatste Nieuws krijgt. Zo ben ik ook altijd mee hé.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster geeft de spot als boodschap dat mannen over alles willen kunnen meespreken, vrouwen enkel lokale informatie willen en jongeren enkel geïnteresseerd zijn in gratis producten. Zij vindt dat vrouwen én jongeren hier gestigmatiseerd worden en vraagt zich af op welke onderzoeksgegevens de adverteerder zich baseerde.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vastgesteld dat de spot ter aankondiging van een abonnementsactie met een laptop of een smartphone een zoon aan het woord laat die de leesvoorkeuren van zijn vader, zijn moeder en hemzelf beschrijft en zijn interesse voor het gepromote commerciële aanbod uit.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat hij met deze spot beoogde om duidelijk te maken dat het gepromote dagblad de meest geschikte krant is om het hele gezin met één krant door het diverse en soms complexe nieuwsaanbod te loodsen.

De Jury is van mening dat de spot in kwestie de aldus beschreven uiteenlopende lees- en andere voorkeuren geenszins als een algemeen geldende vaststelling of als een of ander na te streven ideaalbeeld naar voor schuift.

Zij is daarentegen met name van mening dat de spot een realistische beschrijving weergeeft, zonder daarmee echter meteen ook te beweren of te insinueren dat de vrouwen in het algemeen alleen in regionaal nieuws geïnteresseerd zouden zijn of dat de jongeren in het algemeen alleen interesse zouden hebben voor het gepromote commerciële aanbod.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet van aard is om bij te dragen tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie of om een bepaalde groep van personen te denigreren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen