De Persgroep – Dag Allemaal 09-11-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DE PERSGROEP PUBLISHING

Product-Dienst / Produit-Service: Dag Allemaal

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De TV-spot toont een man die in een stilstaande wagen het gepromote blad aan het lezen is. Hij kijkt even op en ziet een hond die in een harnas aan een drone hangt voorbijkomen aan het autoraam.
Een vrouw stapt in aan de passagierszijde en de man zegt: “Seg, weet ge wat ik nu gezien heb?”. Hij toont het blad waarin hij aan het lezen is aan de vrouw, die reageert: “Dat is straf.”. Intussen vliegt de drone met de hond voorbij op de achtergrond.
Voice-over terwijl de man en de vrouw samen in het blad kijken: “Zoveel verhalen. Zoveel emoties. Dag Allemaal. Zoveel te vertellen.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat in de spot een hond aan een drone in de lucht wordt gehangen. Hij vindt dit geen goed voorbeeld en zeker niet kunnen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een man toont die in een stilstaande wagen het gepromote blad aan het lezen is. Hij ziet een hond die in een harnas aan een drone hangt voorbijkomen aan het autoraam. Wanneer hij aan een vrouw die instapt vraagt of zij weet wat hij nu gezien heeft, blijkt dat hij het niet wil hebben over de “vliegende hond” maar over een artikel uit het blad in kwestie.

Volgens de Jury toont de spot een duidelijk fictieve scène die niet aanzet tot onrespectvol gedrag ten aanzien van dieren, maar slechts beoogt om aan de hand van een absurde en irrealistische situatie te illustreren dat de inhoud van het blad de lezer volledig absorbeert.

Bovendien heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat bij de opname van de Tv-spot de drone met de hond niet echt aan het vliegen was, maar aan een langzaam bewegend kraantje hing, waarbij de draaiende wieken van de drone achteraf aan de beelden werden toegevoegd en dat de getrainde hond in kwestie niet in een oncomfortabele of gevaarlijke situatie geplaatst werd.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen