De Persgroep – Dag Allemaal 08-11-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DE PERSGROEP

Product-Dienst / Produit-Service: Dag Allemaal

Media / Média: Magazine

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie toont een foto van een vrouw met een smartphone en daarnaast een smartphone en een tablet, met daarbij onder meer de tekst: “Word abonnee en kies nu uw toestel – Abonnement vanaf €11,99 per maand”.
Onderaan het logo van de adverteerder en de tekst:
“Neem nu een abonnement op Dag Allemaal en maak uw keuze tussen een Huawei smartphone of een Huawei tablet. Zo heeft u alle Dag Allemaal-nieuwtjes bij de hand! Reserveer nu via dagallemaal.be/huawei of bel naar 02/454 25 93”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager wenste beroep te doen op de aangekondigde actie om een toestel te ontvangen bij de verlenging van zijn bestaande abonnement. Hij stelde echter vast dat zijn reguliere abonnementsprijs per jaar (129 €) lager was dan de prijs voor het abonnement met toestel (11,99 € x 12 = 143,88 € of 14,88 € meer) en contacteerde de klantendienst om te vernemen wat hij diende te doen om het gewenste toestel te ontvangen. Volgens de klager kreeg hij eerst te horen dat hij zijn bestaande reguliere abonnementsprijs kon betalen en een supplement bij levering van het toestel, maar werd hem later, toen bleek dat hij geen toestel ontving, meegedeeld dat de actie een abonnement met premium voor nieuwe klanten betrof en dat hij geen toestel kon ontvangen bij zijn reguliere abonnement. Volgens hem gaat het om misleidende reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie waarop het dossier betrekking heeft en van de klacht in dit verband.

Zij heeft met name vastgesteld dat de advertentie voor een abonnement met toestel onder meer bovenaan vermeldt “Word abonnee en kies nu uw toestel – Abonnement vanaf €11,99 per maand” en onderaan “Neem nu een abonnement op Dag Allemaal en maak uw keuze tussen een Huawei smartphone of een Huawei tablet.”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op het feit dat de klager meent dat hij ook moest kunnen ingaan op dit aanbod bij de verlenging van zijn bestaande abonnement.

De Jury houdt er in dit verband vooreerst aan om te beklemtonen dat zij zich slechts kan uitspreken over de advertentie die deel uitmaakt van het dossier, en niet over de inhoud van telefoongesprekken met de klantendienst van de adverteerder.

Wat de advertentie in kwestie betreft, is de Jury vervolgens van mening dat deze duidelijk aangeeft dat de gepromote actie zich richt tot nieuwe abonnees (“Word abonnee en kies nu uw toestel…”, “Neem nu een abonnement op Dag Allemaal…”) en geen betrekking heeft op de verlenging van bestaande abonnementen.

Zij is tevens van mening dat de advertentie duidelijk aangeeft dat het gaat om een specifieke actie inzake een abonnement met toestel en niet de indruk wekt dat bepaalde onderdelen van deze specifieke actie kunnen worden gecombineerd met kenmerken van een reguliere abonnementsformule.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie niet van aard is om de gemiddelde consument op deze punten te misleiden en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen