De Persgroep 27-07-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: DE PERSGROEP

Product-Dienst / Produit-Service: De Morgen

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De post op Facebook vermeldt het volgende:
“Nieuw – Aanbod bij De Morgen. Geniet van een iPhone SE bij uw abonnement op de Morgen. Keuze tussen 16GB of 64GB”.
Daaronder een afbeelding van de iPhone, de tekst “DeMorgen. + iPhone SE” en een knop “Ontdek nu” waarop men kan klikken.
Daaronder de tekst “Krijg een iPhone SE bij Uw Abonnement op De… www.demorgen.be/iphone-se” en een knop “Learn More” waarop men kan klikken.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager kwam de Facebookpost tegen en is van mening dat het hier om misleidende reclame gaat.
Er staat immers “Krijg een iPhone bij uw abonnement op De Morgen” en meestal als men iets krijgt, is dit gratis.
Mensen denken dat ze een iPhone krijgen bij het nemen van een abonnement, maar niets is minder waar als men op de link klikt.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de reclame in kwestie en van de klacht die ertegen werd geformuleerd.

Zij heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op de reclame op Facebook met een afbeelding van de iPhone, die onder meer het volgende vermeldt: “Krijg een iPhone SE bij Uw Abonnement op De… www.demorgen.be/iphone-se”.

De Jury volgt de klager in die zin dat zij van mening is dat het werkwoord “krijgen” in de Nederlandse taal duidelijk naar de mogelijkheid verwijst om iets gratis te krijgen.

De Jury heeft echter op de website van de adverteerder vastgesteld dat de aanbieding inhoudt dat men, bij een eenmalige betaling van €79 of van  €179 naargelang het model, ook nog een maandelijkse kost twee jaar lang moet betalen voor de iPhone. Het komt er dus op neer dat het voordeel voor de iPhone €170 bedraagt, zoals het op de website vermeld wordt.

Rekening houdend met wat voorafgaat is de Jury van mening dat de reclame op Facebook de gemiddelde consument aldus kan misleiden. Met name is de Jury van mening dat de gemiddelde consument door het gebruik van het woord “krijg” bedrogen kan worden ten aanzien van het bestaan van een specifiek voordeel.

De Jury is bovendien van mening dat de bij doorklik op de website van de adverteerder weergegeven informatie in casu geen afbreuk doet aan het misleidend karakter van de reclame zelf.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame misleidend is in de zin van artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame op dit punt te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen