DE NIEUWE VERSIE VAN DE CODE VAN DE INTERNATIONALE KAMER VAN KOOPHANDEL (ICC) WORDT VANAF NU DOOR DE JEP TOEGEPAST IN BELGIË

PERSBERICHT VAN DE RAAD VOOR DE RECLAME/JEP EN ICC BELGIUM – 21 juni 2019

 

DE NIEUWE VERSIE VAN DE CODE VAN DE INTERNATIONALE KAMER VAN KOOPHANDEL (ICC) WORDT VANAF NU DOOR DE JEP TOEGEPAST IN BELGIË

De Raad voor de Reclame heeft de laatste versie van de ICC-Code (editie 2018 van de ICC-Code voor reclame en marketingcommunicatie) goedgekeurd. De aanpassingen van deze Code beantwoorden aan de groei van de digitale communicatie en de sociale media. Deze nieuwe versie zal toegepast worden door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) vanaf 2 september 2019.

De ICC-regels inzake reclame en marketingcommunicatie zijn wereldwijd de referentie. Elk land vertaalt ze, preciseert ze en zet ze vervolgens om in functie van zijn cultuur en reclamesector. In België zijn de lokale ethische codes geïnspireerd op de richtinggevende principes die bepaald worden door de ICC.

De inleiding van de nieuwe ICC-Code haalt de belangrijkste wijzigingen aan:

– meer transparantie en kennisgevingen met betrekking tot commerciële content, die duidelijker tegenover redactionele en door de gebruikers gegenereerde inhoud geplaatst wordt

Aldus bepaalt artikel 7 van de ICC Code nu duidelijker hetgeen volgt:

“Marketingcommunicatie moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium. Als een advertentie – ook zogenaamde “native advertising” – verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, dan moet ze zo worden voorgesteld dat ze gemakkelijk herkenbaar is als een advertentie en indien nodig ook als zodanig worden gelabeld.

Het ware commerciële doel van marketingcommunicatie moet transparant zijn en zij mag haar ware commerciële doel niet verhullen. Communicatie die de verkoop van een product promoot mag daarom niet worden voorgesteld als bijvoorbeeld markt- of consumentenonderzoek, informatie afkomstig van gebruikers (user-generated content), een privéblog, persoonlijke post op sociale media of onafhankelijke beoordeling.

– een duidelijker toepassing op alle media en platformen, waaronder sociale media, mobiele toestellen, virtuele en marketingcommunicatie met artificiële intelligentie

In het deel “toepassingsgebied”, wordt er bovendien duidelijk gepreciseerd dat deze nieuwe versie van de Code “betrekking heeft op alle marketingcommunicatie ongeacht de vorm, het formaat of het medium”.

– toepasselijkheid op de relatie met andere spelers in het marketingecosysteem, waaronder influencers, bloggers, vloggers, verbonden netwerken, data analytics en ad techbedrijven, naast ontwikkelaars van algoritmes voor marketingcommunicatie

Naast de wijzigingen van de Code waarmee de JEP rekening zal moeten houden, zal zij de bepalingen met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid, fatsoen, eerlijkheid en waarachtigheid van de reclame, de regels in verband met de bescherming van kinderen en adolescenten, etc. blijven toepassen.

De Raad voor de Reclame is de associatie die de zelfregulering inzake reclame in België organiseert. Opgericht in 1967, verenigt de Raad voor de Reclame de verschillende communicatieberoepen verenigt, zelf vertegenwoordigd door hun respectieve verenigingen, namelijk UBA, ACC, BVAM, Lapresse.be, VNM, WE MEDIA en AEA. Meerdere communicatiebureaus (die geen lid zijn van ACC) en BAM zijn steunende leden.

De JEP is in 1974 opgericht door de Raad voor de Reclame en is het zelfregulerend orgaan van de Belgische reclamesector. Haar missie is het verzekeren van een eerlijke, oprechte en maatschappelijk verantwoorde reclame. Hiervoor onderzoekt zij de conformiteit van de inhoud van reclameboodschappen met de regels inzake reclame-ethiek, en baseert zich daarbij op de wetten en zelfregulerende codes.

Zij werkt met name op basis van klachten en haar beslissingen kunnen gaan tot een vraag om aanpassing van een reclame of het stopzetten van de verspreiding in geval van inbreuken op de ethische en/of wettelijke bepalingen. De JEP heeft eveneens een preventieve missie door het verstrekken van voorafgaandelijke adviezen aan de actoren uit de reclamesector die zekerheid willen over de conformiteit van hun campagnes met de geldende regels.

De JEP is paritair samengesteld. De helft van de leden is afkomstig uit de burgermaatschappij en de andere helft is afkomstig uit de reclamesector.

ICC Belgium is de vertegenwoordiging van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) in België. ICC is de wereldorganisatie van bedrijven. Zij vertegenwoordigt meer dan 45 miljoen bedrijven in meer dan 100 landen. Haar missie is om de handel ten goede te laten komen van iedereen, elke dag en overal. Door een zorgvuldig evenwicht tussen het verdedigen van de belangen van haar leden en het ontwikkelen van regels en goede praktijken, draagt ICC bij aan het bevorderen van internationale handel, verantwoordelijk zakelijk gedrag en een wereldwijde aanpak van regelgeving, terwijl het de meest gerenommeerde diensten voor geschillenbeslechting levert. De grootste bedrijven ter wereld, vele KMO’s, advocatenkantoren, beroepsorganisaties en kamers van koophandel zijn lid van het ICC.

Contact: Sandrine Sepul, Directrice van de Raad voor de Reclame, 02. 502 70 70

ander nieuws