De klachtenprocedure van de Belgian Pledge 3.0 gaat van start

Eind vorig jaar lanceerden Fevia, Comeos en UBA de derde editie van de Belgian Pledge. Met dit zelfregulerend initiatief nemen deelnemende voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens en cateraars duidelijke engagementen op rond reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar. Een vernieuwing in de Belgian Pledge 3.0 is de uitwerking van een klachtensysteem. Vandaag wordt gestart met een testfase van deze klachtenprocedure.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), het zelfregulerend orgaan opgericht door het Communicatie Centrum, zal hierbij als onafhankelijk controleorgaan de gegrondheid van de klachten beoordelen. De beslissingen van de Jury op basis van de Belgian Pledge zullen zoals haar andere uitspraken worden gepubliceerd op haar website, eerst in de nieuwssectie en nadien in de zoekmachine met Jurybeslissingen.

Hoewel de Belgian Pledge een vrijwillige vorm van zelfregulering rond verantwoorde marketing naar kinderen is en blijft, staat vrijwillig immers niet gelijk aan vrijblijvend. Met de klachtenprocedure willen de deelnemende bedrijven tegemoet komen aan de wens van sommige consumenten en organisaties om mee de naleving van de engagementen op te volgen. Ze willen consumenten en organisaties toelaten om een klacht in te dienen, wanneer deze denken of vermoeden dat de leden van de Belgian Pledge hun engagementen niet nakomen.

Wie meer informatie wil of een klacht wenst in te dienen, kan de klachtenprocedure terugvinden op de website van de Belgian Pledge.

Dit klachtensysteem is een aanvulling op de monitoring van reclame op tv, in scholen en online die de deelnemende bedrijven al jaren laten uitvoeren door onafhankelijke experten. Na evaluatie door Fevia, Comeos en UBA, samen met het Communicatie Centrum en de JEP en met inspraak van de leden van de Belgian Pledge, zal op het einde van de testfase worden beslist om deze klachtenprocedure al dan niet definitief te behouden.

De derde editie van de Belgian Pledge omvat naast de opstart van een klachtenprocedure in testfase nog twee andere vernieuwingen. Zo werden ook verstrengde nutritionele criteria geïntroduceerd waaraan de voedingsmiddelen moeten voldoen om naar kinderen jonger dan 12 jaar gepromoot te kunnen worden. En het toepassingsgebied van de Belgian Pledge werd uitgebreid naar online influencers.

ander nieuws