De Blauwe Vogel 07-03-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DE BLAUWE VOGEL

Product-Dienst / Produit-Service: Reizen

Media / Média: Magazine

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie voor een reis naar Tenerife toont een vrouw in bikini op het strand die achteruit geleund in de branding zit.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt de reclame werkelijk aanstootgevend, in die zin dat vrouwen alweer als lust-/seksobject worden beschouwd. Hij wordt er gewoon misselijk van.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een vrouw in bikini op het strand toont die achteruit geleund in de branding zit.

De Jury is vooreerst van mening dat de afbeelding in kwestie een verband vertoont met de reis waarvoor reclame gemaakt wordt.

Rekening houdend met de huidige sociale context is de Jury van oordeel dat deze afbeelding noch aanstootgevend noch onfatsoenlijk is. Volgens de Jury getuigt de advertentie evenmin van een gebrek aan respect voor de waardigheid van de vrouw en is zij niet van aard om denigrerend over te komen ten aanzien van vrouwen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie niet indruist tegen de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen