Crelan 27-10-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CRELAN

Product-Dienst / Produit-Service: Crelan

Media / Média: TV, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De tv-sponsorbillboard bevat een animatie van 7 fietsers op een lange fiets onder de regen en vervolgens zon, de tekst “Crelan – Samen anders bankieren” en de volgende voice-over: “Samen maken we het mooie weer, met Crelan, de coöperatieve bank”.

Op de website van de adverteerder was onder meer te lezen, naast een afbeelding van een man die een waterpas tegen een muur houdt terwijl een hond naar hem kijkt:
“Samen anders bankieren
Kiezen om het echt anders te doen?
Dat is kiezen voor Crelan, de coöperatieve bank.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager voerde aan dat de adverteerder zich omschrijft als een coöperatieve bank maar dat hij een Naamloze Vennootschap als rechtsvorm heeft. Dit lijkt hem misleidend naar de consument en oneerlijk tegenover banken met de coöperatieve vennootschap als rechtsvorm.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de tv-sponsorbillboard de volgende voice-over bevat: “Samen maken we het mooie weer, met Crelan, de coöperatieve bank” en dat ook op de website wordt verwezen naar “Crelan, de coöperatieve bank”, wat volgens de klager misleidend naar de consument zou zijn en oneerlijk tegenover banken met de coöperatieve vennootschap als rechtsvorm.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder en van de documenten waarnaar deze verwijst, waaronder de statuten van de CV CrelanCo en de erkenning van de CV CrelanCo als coöperatie door de Nationale Raad voor de Coöperaties, heeft de Jury er nota van genomen dat Crelan de merknaam is van de Federatie van kredietinstellingen die bestaat uit de NV Crelan en de coöperatieve vennootschap CrelanCo CV, waarbij CrelanCo CV de enige aandeelhouder is van Crelan NV.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat de adverteerder de vermelding “Crelan, de coöperatieve bank” kan gebruiken, zonder dat hiermee verwarring wordt gecreëerd in hoofde van de gemiddelde consument.

Zij is van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt en terzake evenmin in strijd is met de in de bedrijfswereld algemeen aanvaarde principes van eerlijke concurrentie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen