CORONAVIRUS EN COMMERCIËLE COMMUNICATIE: AANBEVELINGEN VANUIT HET COMMUNICATIE CENTRUM

Tijdens deze coronacrisis wordt de JEP meer en meer geconfronteerd met vragen en klachten die in normale omstandigheden wellicht niet of veel minder zouden voorkomen, maar momenteel uiting geven aan zeer begrijpelijke gevoeligheden en bezorgdheden vanuit het publiek.

Enerzijds wordt vaak gewezen op reclames die in strijd lijken te zijn met overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus/Covid-19.

Het gaat dan om reclames die berichten bevatten zoals: “kom langs bij uw adviseur”, “kom naar onze showroom”, “onze winkels blijven door de week open”, enz. en naar alle waarschijnlijkheid voor de huidige crisis zijn gecreëerd en ingepland.

Anderzijds zijn er bijvoorbeeld klachten over reclames die verwijzen naar de versterking van het immuunsysteem, al dan niet met specifieke vermelding van het coronavirus.

De JEP heeft bovendien klachten ontvangen met betrekking tot een digitale marketingcommunicatie van een buitenlandse adverteerder waarbij twee mondmaskers werden aangeboden bij aankoop van het product in kwestie. Deze reclame werd intussen ingetrokken.

Het Communicatie Centrum heeft zijn leden er dan ook onmiddellijk toe opgeroepen om blijk te geven van tact en voorzichtigheid in hun communicaties.

De regels waar verantwoorde reclame aan moet voldoen, blijven immers – ook in deze uitzonderlijke tijden – dezelfde. Zo blijven de algemene regels van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) rond maatschappelijke verantwoordelijkheid en eerlijkheid en waarachtigheid uiteraard onverminderd gelden.

Hierbij aansluitend doet het Communicatie Centrum dan ook een aantal specifieke aanbevelingen aan de gehele reclamesector:

· Vermijd niet-relevante verwijzingen naar de coronacrisis in uw nieuwe reclameboodschappen en draag er zorg voor dat deze geen gedrag in scène zetten dat afbreuk doet aan de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.
· Besteed bij het verderzetten van uw reeds eerder geplande campagnes of bij het opnieuw inzetten van bestaand reclamemateriaal extra aandacht aan de gewijzigde omstandigheden. Een campagne die in normale omstandigheden geen enkel probleem zou hebben gevormd, kan nu immers ongepast overkomen bij het publiek.
· Speel op geen enkele wijze in op de angstgevoelens die heersen bij het publiek.
· Maak geen expliciete of impliciete claims over de werkzaamheid van uw product specifiek met betrekking tot het voorkomen van besmetting met het coronavirus of het bestrijden van Covid-19.

ander nieuws