Corona Direct 28-11-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: CORONA DIRECT

Product-Dienst / Produit-Service: Autoverzekering

Media / Média: Radio, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Radiospot:
Man: “Seg, hebde gij al iets gevangen? Ikke wel eh. Een autoverzekering die de helft goedkoper is. Jaja, ik heb een kilometerverzekering van Corona Direct aan de haak geslagen. En ik krijg er direct 3000 kilometer gratis bij.”
VO: “Betaal enkel voor de kilometers die je echt rijdt met de kilometerverzekering van Corona Direct. En krijg nu 3000 kilometer gratis op 02/244.22.22 of op coronadirect.be.”

Website:

Op de website wordt de actie aangekondigd op de homepage aan de hand van een afbeelding van twee vissende mannen met daarbij de tekst “De Kilometerverzekering – Bereken nu je voordeel” en in een oranje cirkel “Nu 3.000 km gratis”.
De sectie “Auto” van de website bevat dezelfde afbeelding met daarbij onder meer in een oranje cirkel “Nu 3.000 km gratis*”.
Onderaan deze webpagina in kleine letters:
“* Na je eerste verzekeringsjaar wordt 3.000 km van je aantal gereden kilometers afgetrokken. Reed je minder dan 3.000 km? Dan krijg je dat aantal kilometers gratis. Promotie geldig voor nieuwe contracten op basis van offertes die in september, oktober of november 2016 aangevraagd zijn en die binnen de 8 weken voor akkoord ondertekend teruggestuurd worden. Onder voorbehoud van aanvaarding door Corona Direct. Aanbod onder voorwaarden.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Wat de klager stoort aan de reclame is de opmerking dat ze 3000 km gratis geven. Dat geeft volgens hem de indruk dat als men aansluit men voor de eerste 3000 km die men met zijn auto rijdt niet moet betalen en pas zal moeten betalen na die 3000 km. Gezien hij maar 1500 km per jaar rijdt, dacht hij dat hij de eerste twee jaar gratis zou rijden. Dat bleek niet het geval, die 3000 km wordt vermenigvuldigd met een factor waardoor men enkele tientallen euro korting krijgt. Deze reclame is derhalve volgens hem misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie die onder meer vermeldt: “En ik krijg er direct 3000 kilometer gratis bij.”; “En krijg nu 3000 kilometer gratis op 02/244.22.22 of op coronadirect.be.”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat op de homepage van de website waarnaar wordt verwezen “Nu 3.000 km gratis” vermeld staat zonder nadere specificering en dat in de sectie “Auto” van dezelfde website, verwijzend naar de vermelding “Nu 3.000 km gratis*”, onderaan deze webpagina in kleine letters vermeld staat:
“* Na je eerste verzekeringsjaar wordt 3.000 km van je aantal gereden kilometers afgetrokken. Reed je minder dan 3.000 km? Dan krijg je dat aantal kilometers gratis. Promotie geldig voor nieuwe contracten op basis van offertes die in september, oktober of november 2016 aangevraagd zijn en die binnen de 8 weken voor akkoord ondertekend teruggestuurd worden. Onder voorbehoud van aanvaarding door Corona Direct. Aanbod onder voorwaarden.”.

De Jury heeft er dienaangaande ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de premie van zijn kilometerverzekering is samengesteld uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per 100 kilometer, en dat na het eerste verzekeringsjaar binnen dit laatste variabele premiegedeelte een verrekening wordt gemaakt die rekening houdt met het werkelijk gereden aantal kilometers en de eventuele promotionele kilometers, zodat een klant die minder kilometers reed dan het voorziene aantal een premietegoed teruggestort krijgt.

Zij heeft hierbij aansluitend kennis genomen van de voorbeelden van een offerte en een verrekening aan het einde van een verzekeringsjaar die de adverteerder aan zijn antwoord toevoegde, en waaruit inderdaad deze werking van de kilometerverzekering blijkt.

De Jury is echter van mening dat de onderzochte radiospot in te absolute bewoordingen stelt dat de 3000 promotionele kilometers niet alleen “gratis” zouden zijn, maar tevens “direct” (of “nu”) “gratis” zouden zijn, en aldus een verkeerde indruk wekt over de aard van het gepromote prijsvoordeel.

Zij is bovendien van mening dat de disclaimer waarnaar de adverteerder verwijst (en die bovendien niet aanwezig is op de homepage waar de promotionele claim nochtans ook wordt gemaakt) niet volstaat ter verduidelijking van de hoger aangehaalde werking van zijn kilometerverzekering.

Zij is met name van mening dat uit de bewoordingen van de reclame niet duidelijk blijkt dat in elk geval een vast premiegedeelte zal moeten worden betaald om aanspraak te kunnen maken op de aangekondigde “3000 kilometer gratis” en dat de verrekening van de 3000 kilometer in het variabel premiegedeelte pas aan het einde van het eerste verzekeringsjaar gebeurt, en dat deze informatie evenmin eenvoudig beschikbaar is op de website waarnaar de reclame verwijst.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden en met name ten onrechte verwijst naar het “direct” (of “nu”) en “gratis” karakter van de achteraf in het variabele premiegedeelte te verrekenen 3000 kilometer waarop de promotie in werkelijkheid betrekking heeft.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 5 en 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen