Coolblue 27-10-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: COOLBLUE

Product-Dienst / Produit-Service: Coolblue

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Spot laptops:

De spot vangt aan met het beeld van een laptop met de website van de adverteerder op het scherm en vervolgt met een reeks beelden die de voice-over als een rebus illustreren. Tussendoor wordt een werknemer in een verkooppunt getoond die een laptop vasthoudt, met op de achtergrond andere laptops uitgestald, waarna verschillende laptops apart en samen in een raster worden getoond.

Voice-over: Je laptop, hij doet het nog, maar hij is zo traag. Hoog tijd voor een nieuwe dus. Alleen, hoe bepaal je nu welke laptop je moet kopen? Wordt het die of die of die? Geen paniek, we hebben de laptops die voldoen aan jouw wensen al laten bouwen. Je vindt ze als Coolblue’s keuze op coolblue.be. Coolblue, alles voor een glimlach.”

Spot droogkasten:

De spot vangt aan met het beeld van een droogkast en vervolgt met een reeks beelden die de voice-over als een rebus illustreren. Tussendoor wordt een aanbieding van een droogkast op de website van de adverteerder getoond, waarna andere droogkasten worden getoond.

Voice-over: “Je droogkast, hij draait nog, maar het kan droger. Tijd voor een nieuwe dus. Of je nu een energiezuinige, een extra stille of eentje met weinig onderhoud wilt. Je vindt er snel eentje op coolblue.be. Vandaag besteld, morgen weer alles in de trommel gezwierd. Da’s verdraaid handig. Coolblue, alles voor een glimlach.”

Spot televisies:

De spot vangt aan met het beeld van klanten die naar een muur kijken met daaraan verschillende televisies bevestigd en vervolgt met een reeks beelden die de voice-over als een rebus illustreren. Tussendoor wordt de app van de adverteerder gedemonstreerd en wordt een werknemer die uitleg geeft in een verkooppunt getoond bij verschillende televisies.

Voice-over: “Televisies, hoe groter, hoe beter, toch? Maar te klein is ook geen gezicht. Bepaal gewoon thuis het juiste formaat met de Coolblue-app en kom daarna langs in onze winkel om de beeldkwaliteit te vergelijken. Keus gemaakt? Dan leveren we jouw nieuwe televisie morgen gratis bij je thuis. Coolblue, alles voor een glimlach.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat de adverteerder zich in de reclames voordoet als de fabrikant en letterlijk vertelt dat hij TV’s en laptops maakt. Hij verzwijgt dat bij een slecht functioneren gerepareerd kan worden en daarbij impliceert hij door het woordgebruik “dus” dat nieuw gekocht en niet gerepareerd moet worden. Dit is volgens hem een onnodige suggestie dat wegwerpeconomie werkt, in plaats van circulaire economie en duurzaamheid.
Volgens de klager zijn deze reclames misleidend en milieu-onbewust. Gezien de adverteerder reclame maakt over zijn rol en niet over een product – Coolblue als betrouwbare tussenschakel die kan weten wat moet gebeuren – is dit alles des te pertinenter.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van drie tv-spots van de adverteerder (in verband met laptops, droogkasten en televisies) en van de klacht in dit verband, volgens dewelke deze reclames misleidend en milieu-onbewust zouden zijn.

Wat het eerste onderdeel van de klacht inzake misleiding betreft, heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat in één van de spots (die over laptops) in de voice-over onder meer wordt gezegd: “Geen paniek, we hebben de laptops die voldoen aan jouw wensen al laten bouwen. Je vindt ze als Coolblue’s keuze op coolblue.be.”, maar dat de andere twee spots geen vergelijkbare vermeldingen bevatten.

Ook wat betreft de voormelde vermelding in de spot over laptops, is de Jury van mening dat deze niet met zich meebrengt dat de adverteerder zich bedrieglijk zou voordoen als fabrikant van de producten in kwestie, maar dat de spot zich er op dit punt toe beperkt om aldus het aspect “Coolblue’s keuze” in de verf te zetten, te meer daar deze, net zoals de andere spots in de reeks, meerdere toestellen van verschillende merken toont.

Zij is derhalve van mening dat deze vermelding niet van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk te worden opgevat in de betekenis die de klager hier klaarblijkelijk aan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Wat het tweede onderdeel van de klacht inzake milieu betreft, heeft de Jury de spots met name getoetst aan artikel 22 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), dat bepaalt dat marketingcommunicatie niet de indruk mag geven dat ze bepaalde handelingen goedkeurt of aanmoedigt die ingaan tegen de wet, zelfregulerende codes of algemeen aanvaarde normen van milieuverantwoordelijk gedrag.

In dit verband heeft zij er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze weliswaar inderdaad niet expliciet vermeldt dat bij slecht functioneren een apparaat in herstelling gebracht kan worden, maar dat eenieder die zijn website bezoekt alle nodige informatie omtrent herstellingen vrij makkelijk kan terugvinden.

De Jury is van mening dat de spots in kwestie zich ertoe beperken om het gamma nieuwe producten dat in de online en fysieke winkels van de adverteerder beschikbaar is in de verf te zetten, zoals dat niet ongebruikelijk is in reclame, zonder daarom meteen ook aan te sporen tot milieuonverantwoordelijk gedrag of daarmee in te stemmen.

Zij is tevens de mening toegedaan dat het gebruik van de vermelding “(hoog) tijd voor een nieuwe dus” in twee van de betrokken spots (die over laptops en droogkasten) niet van aard is om hier in casu afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie evenmin indruisen tegen de voormelde bepaling van de ICC-Code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen