Coca-Cola 30-05-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: COCA-COLA

Product-Dienst / Produit-Service: Aquarius

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een groep wielrenners van Quick-Step die op een asfaltweg tussen rijen bomen fietsen. Er wordt ingezoomd op een drinkbus van het merk op één van de fietsen en dan op het stuur en de handen van één van de wielrenners waarna deze de handen van het stuur neemt. De wielrenner is hierna zichtbaar terwijl hij rechtop zit en lachend zijn armen naast zich beweegt alsof hij aan het joggen is. Aan de rechterkant staat de tekst “I love to run while cycling” en “Aquarius”. Het laatste scherm toont drie flessen van het product met de tekst “Aquarius – Keep moving”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt het onverantwoord dat men in tijden van verkeersveiligheid iemand laat zien die zonder handen aan het stuur fietst. Het lijkt te gaan om een wielrenner met ervaring maar dan nog mag hij niet zomaar zijn handen van het stuur nemen, zeker omdat ervaren wielrenners toch wel aan een behoorlijke snelheid kunnen rijden. Ook al rijden ze duidelijk niet op een drukke weg, het rijden zonder handen geeft de wielrenner niet de kans om tijdig te reageren moest er plots een obstakel op de weg opduiken. Men hoort genoeg op het nieuws over auto’s en fietsers die elkaar niet meer op tijd konden ontwijken. Volgens de klaagster hoeft er in reclame geen slecht voorbeeld gegeven te worden met het risico om nog meer van deze situaties te veroorzaken.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een wielrenner van Quick-Step laat zien die rechtop op zijn fiets zit en lachend zijn armen naast zich beweegt alsof hij aan het joggen is, met de tekst “I love to run while cycling”.

De Jury is van mening dat deze scène duidelijk onrealistisch is en slechts beoogt het idee van plezier en genieten tijdens het sporten in de verf te zetten in het kader van de promotie van de drank van de adverteerder.

Zij is met name van mening dat deze spot niet van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk te worden genomen als een na te volgen voorbeeld of als het in beeld brengen van een risicovolle handeling.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om aan te zetten tot een gevaarlijke praktijk.

Gelet op het voorgaande, is zij tevens van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen