Coca-Cola 29-09-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: COCA-COLA

Product-Dienst / Produit-Service: PET-flessen

Media / Média: Dagblad

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie toont verschillende plastic flessen frisdrank en water met daarrond cirkelvormige pijlen, en eronder in het groot de volgende tekst:
“We zijn niet nieuw en daar zijn we fier op!” en
“100% gemaakt uit gerecycleerd plastic.
100% klaar om terug gerecycleerd te worden.”.
Daaronder:
“We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om onze duurzaamheidsreis te versnellen. In juni kondigden we een mijlpaal aan: vanaf deze zomer zullen alle PET-flessen in ons merkenportfolio in België en Luxemburg gemaakt zijn van 100% gerecycleerd plastic (rpet)*. En dit is niet het einde. We willen blijven zoeken naar innovatieve en duurzame manieren om onze dranken aan onze consumenten te serveren.
Help jij onze flessen opnieuw mee recycleren?”.
Onderaan, naast een QR-code:
“Wil je meer weten?
Ga naar nl.coca-cola.be/duurzaamheid/verpakkingen” en in kleine tekst:
“*met uitzondering van label en dop. Alle petflessen uit het merkgamma van The Coca-Cola Company groep m.u.v. Aquarius 1.5 L, Tropico 1.5L en Minute Maid 33cl. Coca-Cola, Coca-Cola zero sugar, Coca-Cola light 1.5l & 2L zijn in transitie naar 100% RPET”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager wordt in deze advertentie de illusie gewekt dat deze flessen van lokale afvalstromen hergebruikt worden voor rPET en is dat een grote leugen.
Hij deelde mee dat de grondstoffen voor deze flessen hoofdzakelijk van statiegeld PET uit Nederland en Duitsland komen. Dit heeft ermee te maken dat enkel PET uit het statiegeldsysteem geschikt is voor recycling tot een grondstof die bestempeld mag worden als voedselveilig volgens Europese richtlijnen. En in Vlaanderen/België is nog geen statiegeld van toepassing. De Europese regelgeving is duidelijk: deze stelt dat een recycler een geschikt proces moet hebben en dat men moet kunnen bewijzen dat het PET-materiaal dusdanig schoon gerecycled wordt, dat het veilig is. Anderzijds stelt men ook de strikte eis dat de recycler moet aantonen dat 95% van het inputmateriaal in PET recycling in het verleden een voedselverpakking is geweest. In de huidige markt kan men dat alleen aantonen door gebruik te maken van een statiegeldsysteem.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, en met name aanvoert dat hierin ten onrechte de illusie zou worden gewekt dat deze flessen van lokale afvalstromen hergebruikt worden voor gerecycleerde PET.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat hij met deze specifieke advertentie mensen wil informeren over het feit dat de flessen uit het Coca-Cola portfolio in Belux in transitie zijn naar 100% gerecycleerd plastic (m.u.v. dop & etiket) en dat hij maximaal inzet op een circulaire economie voor verpakkingen.

De Jury is van mening dat deze boodschap ook duidelijk blijkt uit de advertentie en daarin centraal staat.

Zij is met name van mening dat de advertentie hierbij niet focust op het specifieke lokale aspect waarnaar de klacht verwijst en niet de indruk wekt dat het hier noodzakelijkerwijs zou gaan om volledig Vlaamse / Belgische gerecycleerde flessen die opnieuw zullen worden gerecycleerd tot volledig Vlaamse / Belgische flessen. Zij is derhalve van mening dat deze advertentie door de gemiddelde consument niet zal worden opgevat in de betekenis die de klager daaraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de geografische herkomst van het voor de flessen gerecycleerde en te recycleren plastic.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen