Coca-Cola 11-01-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: COCA-COLA

Product-Dienst / Produit-Service: Coca-Cola

Media / Média: Internet (website) / Internet (site web)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de homepage van de website van de adverteerder beeldt een foto een vrouw met een rode Coca-Cola top af die met haar rug naar achter op een balkon leunt. Met het hoofd achterover drinkt zij het product in kwestie uit een flesje.

//////////

Sur la page d’accueil du site de l’annonceur, une photo représente une femme avec un top rouge Coca-Cola, renversée sur le dos sur un balcon. La tête en arrière, elle boit le produit en question à la bouteille.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager is de foto waar een meisje liggend poseert met een flesje in de lucht en verscheidene bijna pornografische zinspelingen seksistisch ten aanzien van het vrouwelijk geslacht.

//////////

La photo où une fille pose couchée bouteille vers le haut avec plusieurs allusions presque pornographiques est sexiste envers la classe féminine selon le plaignant.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat op de homepage van de website van de adverteerder een foto een vrouw met een rode Coca-Cola top afbeeldt die met het hoofd achterover het product in kwestie drinkt uit een flesje.

De Jury is van mening dat deze afbeelding van de vrouw geen onfatsoenlijke elementen bevat.

Zij is van oordeel dat deze reclame de vrouw niet reduceert tot een lustobject en haar waardigheid niet aantast.

Ze is eveneens van oordeel dat de afbeelding in kwestie niet van aard is om door de gemiddelde consument als seksistisch of denigrerend voor vrouwen ervaren te worden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que sur la page d’accueil du site de l’annonceur, une photo représente une femme avec un top rouge Coca-Cola, qui boit le produit en question à la bouteille, la tête en arrière.

Le Jury est d’avis que cette représentation de la femme ne contient pas d’éléments indécents.

Il a estimé que cette publicité ne réduit pas la femme à un objet de désir et ne porte pas atteinte à sa dignité.

Il a également estimé que le visuel en question n’est pas de nature à être perçu par le consommateur moyen comme sexiste ou dénigrant pour les femmes.

Le Jury a donc estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen