CM 26-05-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Product-Dienst / Produit-Service: CM-tandvoordeel

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospots gaan als volgt:

Korte versie:
Voice-over: “Lachen? Dat doe je liefst voluit en met een gezond gebit. Daarom betaalt CM alle leden tot 1050 euro terug op orthodontie en tandprotheses. Ontdek er alles over op cm.be/tandvoordeel. CM, jouw gezondheidsfonds.”

Lange versie:
Voice-over: “CM presenteert: de allereerste radiospot met een lachband. Want mensen horen lachen, doet lachen. Het is niet alleen aanstekelijk. Het is ook gezond en lachen dat doe je liefst met een gezond gebit. Daarom betaalt CM vanaf nu tot 1050€ terug op orthodontie, tandprotheses en implantaten en dat voor alle leden. Ja, da’s ’t een en ’t ander eh. Ontdek er alles over op cm.be/tandvoordeel. CM, jouw gezondheidsfonds.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat het niet klopt dat er terugbetaling is voor iedereen. Als 47-jarige zag hij dit aanbod voor orthodontie wel zitten, maar zou hij niets terugtrekken. Voor orthodontie is het immers voor jongeren en voor prothesen langer. Hij vindt dit een duidelijk voorbeeld van misleidende reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, en met name aanhaalt dat het niet klopt dat er terugbetaling is voor iedereen daar er een leeftijdsbegrenzing is voor wat orthodontie betreft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze beoogde om het CM-tandvoordeel als een geheel voor te stellen, waarbij de belangrijkste voorwaarde om er aanspraak op te maken het lidmaatschap is. Daarnaast bestaat het CM-tandvoordeel uit twee verschillende onderdelen, namelijk orthodontie en tandprothesen + implantaten, met verschillende bijkomende voorwaarden voor elk onderdeel, zoals eigen is aan dit type product en waarvoor hij naar de website verwijst.

De Jury is van mening dat uit de radiospots in kwestie voldoende duidelijk blijkt dat deze betrekking hebben op het CM-tandvoordeel in zijn geheel en dat zij daarenboven duidelijk naar de specifieke productpagina op de website verwijzen waar meer informatie kan worden teruggevonden over de specifieke voorwaarden die gelden voor de verschillende onderdelen van het gepromote product, waaronder de voorwaarden op het vlak van leeftijd.

In deze context is de Jury van oordeel dat de radiospots in kwestie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen