Ciclist – Elodie Kuijper 13-01-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CICLIST – ELODIE KUIJPER

Product-Dienst / Produit-Service: Fietsen

Media / Média: Internet (Instagram)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager verwees naar een post op het Instagramprofiel elodiekuijper, die een foto bevat van de influencer die voor een uitgestalde fiets op een verhoog zit, met daarbij de tekst:
“Build your own dream bike. Everything is possible and nothing is to crazy! You now have the possibility at @ciclistsintjob to customise your own gravel bike. With over 40+ colours and finishes in Matt, shiny and silk literally everything is possible! Besides choosing the colours and finishing you can also pick your own accessories, tires, group sets. You name it and you can choose how you want your dream bike to look like. Currently Ciclist is only customising gravel bikes. Your bike frame will be a customised prorace frame. Would you like some more Info just check out my story or go straight to @ciclistsintjob to see when you can drop by the shop to make your dream come true!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager gaat het hier om reclame voor een fietsenwinkel, door een particulier, waarbij niet duidelijk is dat er reclame wordt gemaakt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de communicatie op het Instagramprofiel van de influencer in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft dit dossier onderzocht in het licht van de Aanbevelingen inzake online influencers.

In dit verband houdt zij er vooreerst aan in herinnering te brengen dat voor de toepassing van deze Aanbevelingen vereist is dat de communicatie cumulatief voldoet aan de beide volgende voorwaarden: de online influencer dient een vergoeding te ontvangen en de adverteerder dient controle te hebben over de communicatie.

Welnu, ingevolge het antwoord van de betrokken partijen heeft de Jury er vooreerst nota van genomen dat tussen hen een sponsorverhouding bestaat, zoals ook blijkt uit het profiel in kwestie, waarbij de betrokken influencer, een Nederlandse professionele wielrenster, van het betrokken bedrijf fietsmateriaal in bruikleen ontvangt als vergoeding in natura.

Wat echter de specifieke communicatie waarop de klacht betrekking heeft betreft, heeft zij er nota van genomen dat de boodschap van de influencer een eerlijke en spontane mening uitmaakt die niet door het bedrijf werd geschreven of opgelegd.

In deze context is de Jury van oordeel dat dit bedrijf geen controle heeft gehad over de communicatie in kwestie en dat derhalve in casu niet voldaan is aan de voormelde cumulatieve toepassingsvoorwaarden om te kunnen spreken van influencer marketing in de zin van de voormelde Aanbevelingen.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot de communicatie in kwestie op grond van de voormelde Aanbevelingen.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen