Chateaux Real Estate – Matexi 18-06-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: CHATEAUX REAL ESTATE – MATEXI

Product-Dienst / Produit-Service: Quartier Bleu

Media / Média: Andere (brochure)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De brochure naar aanleiding van het Hasseltse vastgoedproject “Quartier Bleu” met als benaming “Quartier Bleu magazine” bevat een bijdrage getiteld “Shoppen op de Hasseltse Ramblas – Over shoppen, flaneren en boulevard-architectuur in Quartier Bleu” met daarin onder meer de volgende tekst:
“Op zaterdagmiddag, ’s avonds na je werk of op je vrije dag is de gezellige boulevard van Quartier Bleu dé place to be and shop. Je wandelt er op je gemak in de brede en autovrije winkelwandelstraat met aan weerszijden sfeervolle winkeletalages en een oase van groene bomen rondom je. Door de oversteek naar de Molenpoort opnieuw aan te leggen, zal de boulevard van Quartier Bleu de winkelstraat in het centrum van Hasselt knap verlengen en aanvullen.”.
Boven- en onderaan afbeeldingen van een straat met winkelende voetgangers.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klager deelde mee dat in het betrokken magazine op pagina 35 een moedwillige valse verklaring staat met betrekking tot een geplande winkelstraat waarvan wars van alle vergunningen, BPA’s en RUP’s beweerd wordt dat deze autovrij zal zijn.

2) Volgens de klager verspreiden de betrokken immobiliënmaatschappijen leugenachtige reclame om hun project alsnog verkocht te krijgen. Kandidaat-kopers krijgen in de bewuste folder op pagina 35 te zien dat dit om een verkeersvrije zone of winkelboulevard gaat. Volgens het BPA en RUP gaat dit over een invalsweg naar de stad Hasselt waar verkeer wel degelijk toegelaten zal zijn. Hij deelde mee dat het misleidende informatie is. Het lijkt hem voor kopers en kandidaat-kopers belangrijk te weten wat en waar zij investeren in een woonst en over correcte info te beschikken.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame-inhoud in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft met name vastgesteld dat in de van de adverteerders uitgaande brochure “Quartier Bleu magazine” in een bijdrage getiteld “Shoppen op de Hasseltse Ramblas – Over shoppen, flaneren en boulevard-architectuur in Quartier Bleu” onder meer het volgende staat te lezen:
“Op zaterdagmiddag, ’s avonds na je werk of op je vrije dag is de gezellige boulevard van Quartier Bleu dé place to be and shop. Je wandelt er op je gemak in de brede en autovrije winkelwandelstraat met aan weerszijden sfeervolle winkeletalages en een oase van groene bomen rondom je.”.

De Jury heeft er ingevolge de door zowel de klagers als de adverteerders verstrekte informatie echter nota van genomen dat de precieze bestemming en invulling van de betrokken weg momenteel nog niet vaststaan.

Hoewel zij er tevens nota van heeft genomen dat de toelichtingsnota inzake het toekomstige ruimtelijk uitvoeringsplan waarnaar de verschillende betrokkenen verwijzen het onder meer ook heeft over “een winkel-wandelboulevard waar het verkeer een ondergeschikte functie heeft voor het aspect shoppen” en de adverteerders aanhalen dat hun redelijke verwachting was en is dat de Boulevard autovrij zal zijn op typische winkelmomenten en dat er bepaalde tijdsvensters – voor en na het winkelen – zullen zijn waarop leveringen aan winkels zullen kunnen gebeuren zoals in andere winkelstraten in de binnenstad, is de Jury van mening dat het in de huidige stand van zaken zeker mogelijk is dat de betrokken weg niet volledig autovrij zal zijn en dat het derhalve in elk geval voorbarig is om hiermee op een dergelijke absoluut gestelde wijze te communiceren in deze publicitaire uitgave.

Dat een invulling zoals deze door de adverteerders wordt beoogd niet uitgesloten is, is volgens de Jury niet van aard om hieraan afbreuk te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame-inhoud die in absolute termen spreekt over een “autovrije winkelwandelstraat” wel degelijk van aard is om de gemiddelde consument op dit punt te kunnen misleiden in de zin van artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerders derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen