Cedric Kennof 24-05-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: CEDRIC KENNOF

Product-Dienst / Produit-Service: Containerverhuur

Media / Média: Affiche, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De reclame toont een afbeelding van een naakte zwarte man, met voor zijn schaamstreek een afbeelding van een container van de adverteerder.
Daarbij de tekst: “Bij ons telt niet het formaat…
Container niet vol = minder betalen”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Voor de klager gaat deze reclame er ver over. Hij vindt het een bevestiging van clichés rond zwarte mannen aan de hand van een seksuele allusie. Hij vindt de reclame walgelijk en echt vernederend voor een bepaalde groep uit onze maatschappij.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de afbeelding en de bijhorende tekst.

De Jury is van mening dat deze reclame een cliché over een bepaalde bevolkingsgroep inzet in een commerciële communicatie op een manier die, zelfs als ze humoristisch bedoeld is, denigrerend overkomt voor de betrokken groep en kan leiden tot pejoratieve en stereotyperende zinspelingen en vermeldingen gebaseerd op afkomst.

Zij is tevens van mening dat de combinatie van de gekozen bewoordingen en de afbeelding in deze reclame aldus een bepaalde bevolkingsgroep op clichématige wijze herleidt tot een fysiek seksueel kenmerk en in diskrediet brengt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame in strijd is met punten 3 en 4 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen