Carrefour 06-07-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CARREFOUR

Product-Dienst / Produit-Service: Carrefour Market

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw: “Ik hou van barbecueën, want als het barbecue is, dan kookt mijn man.”
Mark: “Ahah, da’s goed gezien, hé jongen!”
Man: “Ah ja, maar ne barbecue da’s lekker hé, meneer Mark!”
Mark: “Ah zeker met onze varkensribbetjes hier.”
Man: “Heerlijk natuur of gemarineerd.”
Mark: “Awel, ik zou iedere dag kunnen barbecueën.”
Man: “Ah ja, dan moet uw vrouw nooit meer koken!”
Mark: “Ja… als ‘t zo zit dan euh…”
Voice-over 1: “Tot dinsdag bij Carrefour market: onze sappige varkensribbetjes, natuur of gemarineerd voor maar 6,25 euro per kilo.”
Voice-over 2: “Carrefour market. Als het vers moet zijn.”

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster voelde zich erg aangesproken door de genderstereotypen: alsof zij als vrouw alleen mag koken. In een moderne Westerse samenleving in 2016 vindt zij zulke uitspraken niet kunnen.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die hierop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een luchtig gesprek laat horen over het koken op de barbecue om de producten van de adverteerder te promoten.

De Jury is van mening dat de spot niet beweert of de indruk wekt dat koken de exclusieve taak van de vrouw is of dat vrouwen alleen maar zouden mogen koken.

Zij is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om een genderstereotype te bestendigen dat indruist tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is ook van mening dat de spot noch vrouwen noch mannen negatief in beeld brengt.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot niet denigrerend is voor vrouwen of mannen en evenmin in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen