Carpetright 09-06-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CARPETRIGHT

Product-Dienst / Produit-Service: Vloeren en raamdecoratie

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:

VO: “Hou je aan het eind van je salaris altijd een stuk maand over, maar wil je toch een nieuw interieur? Hoogste tijd voor Carpetright. Met nu de BTW-vrije dagen. Kies jij een nieuwe vloer, vloerkleed, gordijnen of raamdecoratie dan betalen wij de BTW. Carpetright.”

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat men, als men zo al niet toekomt met zijn salaris, bespaart op overbodige posten, maar toch geen extra uitgaven gaat doen. Volgens haar stuurt dit soort reclame minder alerte mensen nog dieper de dieperik in en ze vindt dat men bepaalde soorten mensen moet beschermen tegen zichzelf.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is van mening dat deze spot er zich toe beperkt om met een humoristische insteek de aandacht te vestigen op de kortingsactie van de adverteerder, zonder dat hiermee echter meteen ook sprake is van het viseren van mensen met financiële problemen of het aanzetten van mensen om zichzelf in financiële problemen te brengen.

De Jury is derhalve van mening dat de spot niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de zin die de klaagster daaraan geeft.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen