Carglass N.V. 27-02-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CARGLASS N.V.

Product-Dienst / Produit-Service: Herstelling autoruiten

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een meisje bij een bevroren tuinkabouter waarvan de arm afbreekt en haar moeder die naar het sterretje in haar bevroren autoruit kijkt. Vervolgens komt een Carglass-medewerker in beeld die het sterretje bekijkt en herstelt.
Mannenstem:
“De vrieskou kan schade veroorzaken. Ook met je voorruit moet je uitkijken.
Een sterretje laat je best meteen herstellen bij Carglass.
Het is 5 keer goedkoper dan een nieuwe voorruit en een herstelling duurt maar 45 minuten.
Ga naar carglass.be en wij regelen alles voor u.
Op Carglass kan u altijd rekenen.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat de adverteerder beweert dat door de kou het sterretje in je voorruit sneller kan barsten. Volgens hem is er echter zeer weinig kans dat een sterretje in de vooruit zomaar verder barst. Ook de vrieskou speelt hierin geen enkele rol. Volgens de klager bedriegt de adverteerder hiermee de consument om deze aan te zetten om sneller een herstelling te laten uitvoeren dan noodzakelijk.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat in deze reclame wordt beweerd dat kou invloed kan hebben op schade aan een voorruit en dat men een sterretje in de voorruit best meteen laat herstellen.

Zij heeft tevens kennisgenomen van het door de adverteerder voorgelegde materiaal ter staving van de claims dat:

  • elk sterretje uiteindelijk doorscheurt bij het rijden over normale wegoppervlakten; en
  • lage temperaturen (vrieskou) invloed kunnen hebben op het doorscheuren van een sterretje.

Zij heeft er met name nota van genomen dat het stavingsmateriaal in kwestie afdoende aantoont dat het herstellen van een sterretje de sterkte en stabiliteit van de voorruit herstelt en verder scheuren voorkomt en dat het doorscheuren van een sterretje bij koude buitentemperaturen voornamelijk veroorzaakt wordt door het gebruik van de verwarmingsventilatoren die gericht zijn op de voorruit waar het sterretje zit, waarbij het verschil in warmte tussen binnen- en buitentemperatuur dat hiermee wordt veroorzaakt, maakt dat het sterretje sneller kan barsten.

De Jury is bovendien van mening dat de in de spot in kwestie gemaakte claims terzake in overeenstemming zijn met het voorgelegde stavingsmateriaal.

Gelet op het voorgaande is zij derhalve van oordeel dat de Tv-spot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden of zijn gebrek aan ervaring of kennis uit te buiten op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen