Calvin Klein 29-06-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CALVIN KLEIN

Product-Dienst / Produit-Service: Ondergoed

Media / Média: Internet (website)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De reclame bevat de afbeelding van drie mannen in een badkamer met de volgende teksten: bovenaan “TRIBE Collective is a family. This is Love” en onderaan “shop pride” en “Calvin Klein”.
Eén van de mannen draagt vrouwenondergoed en staat rechtop voor een wastafel; op de achtergrond zit de ene man in de badkuip en zit de andere in slip op de rand van het bad.

Klacht(en) / Plainte(s)

Voor de klager is dit een choquerend beeld dat aanstoot geeft aan elke normale mens. Hij haalde aan dat een blote borst niet meer mag, maar dit wel. Hij vindt het ongelofelijk en vraagt zich af of dit het nieuwe normaal wordt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze reclame deel uitmaakt van zijn “This is Love” campagne die gekozen families in de LGBTQIA+ gemeenschap viert vanuit zijn engagement om vooroordelen over deze gemeenschap gradueel te doen eroderen.

De Jury is dienaangaande van mening dat het campagnebeeld in kwestie ook voldoende duidelijk blijkt geeft van dit opzet en daarmee in overeenstemming is.

Zij is tevens de mening toegedaan dat de voorstelling van mensen in ondergoed in deze reclame voor ondergoed daarnaast duidelijk verband houdt met het gepromote product. Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury met name van mening dat het beeld waarop de klacht betrekking heeft niet aanstootgevend of onfatsoenlijk is.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de betrokken reclame niet van aard is om in te druisen tegen de geldende fatsoensnormen of anderszins afbreuk te doen aan de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen