Café Charlie Brown 14-09-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CAFE CHARLIE BROWN

Product-Dienst / Produit-Service: Pool Party

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Onder de titel “Tiki party met Actie met flamingo pool floats” bevat de aankondiging op Facebook voor een evenement van horecagelegenheid Charlie Brown onder meer een afbeelding van een vrouw in bikini liggend op een drijvende matras, met daarbij onder meer de volgende tekst:
“Begin van het nieuwe schooljaar, en we bouwen een bigsize pool voor de deur, palmbomen alles erop en eraan.
Hangmatten , ligzetels, tikibar.
Er is die dag een actie met bacardi en daarmee zijn er heel wat flamingo floats te winnen in supersize.
Alles van bacardi bestellen per 2 en je krijgt er een derde gratis!
2 mojiti’s vragen en je krijgt dus een derde gratis, 2 bacrdi cola’s vragen is dus 3 stuks krijgen.
De shots met bacardi dus juist hetzelfde.
Bacardi promoteam die avond ter plaatse die je op weg helpen om een flamingo pool float te winnen !”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Gezien de verwijzing in het evenement naar ‘begin van het nieuwe schooljaar’ en de promo’s van de sterke drank Bacardi, is de klager van mening dat deze reclame gericht is op minderjarigen en dus een inbreuk vormt op artikel 2.1 van het Alcoholconvenant.
Bovendien werd er aangezet tot drinken: enkel door het kopen van sterke dranken kon men iets winnen. Volgens de klager maakt de reclame op dit punt een inbreuk uit op artikel 3.1 van het Alcoholconvenant.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze aankondiging onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op Facebook in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende in de klacht aangehaalde partijen, met name café Charlie Brown en producent Bacardi-Martini.

De Jury heeft met name vooreerst nota genomen van de reactie van Bacardi-Martini waarin onder meer wordt bevestigd dat zij geen commerciële band hadden met het evenement vermeld in de aankondiging, geen sponsor waren, niet voor het vermelde promoteam zorgden en geen promotionele materialen voor het evenement bezorgden, maar dat het evenement onafhankelijk van hen georganiseerd en benoemd werd door de betrokken horecagelegenheid.

Zij heeft er vervolgens nota van genomen dat dit wordt bevestigd door de organisator van het evenement, café Charlie Brown, die tevens benadrukte dat hij als bar op Facebook geen events kan aanmaken voor jongeren minder dan 18 jaar en onder meer verwees naar zijn doelpubliek en de affiches in zijn café inzake de leeftijdsgrenzen voor consumptie van alcoholhoudende dranken.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat de aankondiging in kwestie reclame maakt voor het aangekondigde evenement van deze horecagelegenheid en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant betreft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze aankondiging niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd: Café ’t Putje et al. 26/02/2016, Huis der Rechten 06/04/2016, KLJ Tielen 13/04/2016.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen