Brouwerijen Alken-Maes – Strongbow 05-06-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: BROUWERIJEN ALKEN MAES

Product-Dienst / Produit-Service: Strongbow appelcider

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Facebookpost met de titel “A Strongbow a day, keeps the bad vibes away” bevat een afbeelding van een houten bak appels met het logo “Strongbow Apple Ciders” en een hand dat naar een appel grijpt.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster suggereert de slogan dat men door elke dag een Strongbow te drinken in een goede gemoedstoestand komt en is dit in strijd met meerdere artikels van het Alcoholconvenant, met name:

– Art. 3.1: “A Strongbow a day” duidt op dagelijkse consumptie;
– Art. 3.2: “keeps the bad vibes away” duidt op een verband met een positief psychisch/euforiserend effect;
– Art. 3.5: er is causaliteit in de slogan: dankzij Strongbow zal men in een gelukkigere gemoedstoestand zijn;
– Art. 6.2: de slogan is gebaseerd op de bekende slogan “An apple a day keeps the doctor away” waarmee men een indirecte gezondheidsclaim maakt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is van mening dat de gehanteerde slogan – “A Strongbow a day, keeps the bad vibes away” – de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband brengt met gunstige psychische effecten die toelaten om bepaalde psychische problemen te bestrijden of om angsttoestanden of sociale of psychische conflicten te verminderen of te doen verdwijnen en de aandacht vestigt op eventuele opwekkende, euforiserende, sedatieve, helende of kalmerende effecten van alcoholhoudende dranken.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclameboodschap in strijd is met artikel 3.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

Wat de overige door de klaagster aangehaalde bepalingen van het Convenant betreft, heeft de Jury echter gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de reclame in kwestie reeds door de adverteerder verwijderd werd na ontvangst van de klacht.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen