Brouwerij Van Honsebrouck 14-10-2020: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / AnnonceurBROUWERIJ VAN HONSEBROUCK 

Product-Dienst / Produit-Service: Kasteel Rouge 

Media / Média: Internet (Facebook, Instagram, YouTube, website) 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

Met muziek op de achtergrond toont het campagnefilmpje achtereenvolgens onder meer:  
– een beeld van een bierblik met snel wisselende bedrukking;  
– beelden van de 34 blikken en de verpakking uitgestald op een tafel in een ruimte met houten vaten; 
– een beeld van de gepersonaliseerde vloermat die kan worden ontvangen (met daarop de tekst “Welkom in het (kasteel) kot van Frederic” en de logo’s “Overpoort Gent” en “Kasteel Rouge”);  
– beelden van de productielijn in de fabriek, waar tevens 2 personen aan het woord komen;  
– een beeld van de 34 blikken samen met de vloermat;  
– versnelde beelden van de aankleding van een afhaalpunt.  

Tekst op het scherm: 
“Overpoort Rouge 
Steun samen met Kasteel Rouge de Overpoort! 
Verzamel de 34 unieke blikken en vorm je eigen Overpoortstraat 
Ontvang een gepersonaliseerde vloermat!  
Koop je 12-pack nu bij www.overpoort.shop 
Vind het gouden blik en organiseer later je eigen Kasteel Rouge night! 
#overpoortrouge 
(verwijzingen naar de Facebookpagina en de Instagrampagina)  
Overpoort Rouge 
Bestel je 12-pack www.overpoort.shop 
Verzamel de 34 blikken en bouw de straat 
Deel je foto en ontvang een gratis gepersonaliseerde vloermat! 
Alle info op fb.com/overpoortrouge – Logo Instagram overpoortrouge 
Kasteel Rouge steunt de horeca! 
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” 

VO: 
Tim Joiris (Vzw Gentse Tappers): “Dit kan echt ook een zeer leuke actie zijn voor de studenten ook de voeling met de Overpoort te laten behouden. Dus wij zijn heel content en heel tevreden met een actie gesteund door Kasteelbier Rouge. Dit is echt een topidee.” 
Frédéric Boulez (Kasteel Brouwerij): “We zijn heel tevreden om de Gentse horeca in de Overpoort te kunnen blijven ondersteunen. Enerzijds heeft de student opnieuw zijn favoriete bier teruggevonden en anderzijds steunt hij ook de favoriete cafébaas ermee.” 

De Facebook- en Instagrampagina’s van de actie Overpoort Rouge bevatten analoge afbeeldingen van het product en de vloermat en teksten.  

Klacht(en) / Plainte(s)  

1) Volgens de klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt er door het koppelen van een verzamelactie aan blikjes bier, die bovendien per 12 worden verkocht, en het bestaan van een gouden blikje, aangezet tot onverantwoordelijke of overmatige consumptie van alcohol, en is er derhalve sprake van een inbreuk op artikel 3.1 van het Alcoholconvenant.  

2) De klager, een socio-culturele vereniging, voerde aan dat deze aan de start van het academiejaar via sociale media gelanceerde reclamecampagne, die vooropstelt de horeca in de Gentse Overpoortstraat te steunen, aanzet tot overmatig drinken bij het doelpubliek studenten.  
De klager haalde aan dat in deze blikkenactie wordt opgeroepen om de hele straat in 34 blikjes te verzamelen. Daarbij worden beloningen uitgereikt. Wie de volledige straat verzamelt en dit deelt op sociale media krijgt een gepersonaliseerde deurmat. Tussen de blikken zullen geregeld ook gouden exemplaren zitten. Wie er zo eentje bemachtigt, mag eens corona voorbij is een feestje organiseren op kosten van de organisatoren. Aldus zet deze actie aan tot overmatig drinken. De blikken van 50cl worden per 12 in een box te koop aangeboden en daarnaast worden beloningen uitgereikt.  
De klager wees er tevens op dat de campagne specifiek gericht is op studenten, een doelgroep waarin overmatig drinken veel voorkomt. Naar deze doelgroep is communicatie met het oog op preventie van overmatig drinken belangrijk. Deze reclamecampagne doet volgens de klager het tegenovergestelde en promoot overmatig drinken. Kasteelbier Rouge is een zwaar bier (8%) dat zich door zijn zoete smaak vooral op beginnende drinkers richt. 1 blik Kasteelbier Rouge van 50cl met een alcoholgehalte van 8% staat al voor 3,2 standaardglazen alcohol (cf. de gezondheidsrichtlijn adviseert maximaal 10 standaardglazen alcohol per week te consumeren).  
Bovendien valt volgens deze klager te betreuren dat deze actie gelanceerd wordt in tijden dat de horeca enorme investeringen doet om samen met hun klanten de coronamaatregelen te doen naleven. Overmatig alcoholgebruik ondermijnt deze inspanningen volledig. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting 
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de reclamecampagne in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.  

Zij heeft er nota van genomen dat deze klachten gebaseerd zijn op artikel 3.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant), dat het volgende bepaalt: “Reclame mag niet aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen”.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer terdege nota van genomen dat deze activatie bedoeld is om de respectievelijke horecaondernemers zowel emotioneel als financieel een hart onder de riem te steken, en dat hij ten gronde verwijst naar de houdbaarheid van 24 maanden van het bier, de verkoopwijze via een webshop in plaats van op café, de verkoopprijs van 30 euro voor 12 blikken en het verzamelaspect als argumenten om aan te tonen dat niet wordt aangespoord tot directe consumptie en aanvoert dat geen personen in beeld worden gebracht die op een onverantwoorde manier bier aan het drinken zijn.  

De Jury is desalniettemin van mening dat de campagne in kwestie om verschillende redenen wel degelijk problematisch is in het licht van de hogervermelde bepaling.  

Zo is de Jury niet alleen van mening dat in casu wel degelijk wordt aangespoord tot het aankopen van aanzienlijke hoeveelheden van een zwaar bier (8%) in 50cl blikken en een omvangrijke verpakking, maar ook dat gelet op het doelpubliek en de timing van de campagne, in weerwil van wat de adverteerder aanvoert, kan worden vermoed dat deze aanzienlijke hoeveelheden minstens voor een deel bestemd zullen zijn voor directe consumptie.  

Zij is daarnaast van mening dat het verzamelaspect waarbij het vergaren van alle 34 verschillende blikken in gelimiteerde oplage – wat vermoedelijk de aankoop van aanzienlijk meer dan 34 blikken noodzakelijk maakt gelet op de verpakkingswijze in dozen van 12 blikken – recht geeft op een gepersonaliseerde deurmat van het merk, en waarbij bovendien het verkrijgen van één van de 34 gouden blikken recht geeft op een feestje op kosten van de adverteerder na afloop van de coronacrisis, er in combinatie met de voorgaande elementen toe bijdraagt dat deze campagne problematisch is in het licht van het Convenant.  

Hoewel de Jury het volste begrip heeft voor de zeer moeilijke economische situatie waarin zowel de horecasector als de sector van de alcoholproducenten zich bevinden ingevolge de huidige gezondheidscrisis inzake het coronavirus, betreurt zij het bovendien dat deze campagne doorgaat in een periode waarin privéfeestjes bij de doelgroep van de campagne uit den boze zijn.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclamecampagne in kwestie wel degelijk aanzet tot onverantwoordelijke en overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken of deze aanmoedigt in de zin van artikel 3.1 van het Convenant.  

Ten overvloede heeft de Jury daarnaast vastgesteld dat de op basis van artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant verplichte educatieve slogan in het campagnefilmpje te kort in beeld komt en dat, hoewel de overgrote meerderheid van de posts met betrekking tot de actie op de Facebook- en Instagrampagina’s in kwestie deze slogan vermelden, dit in een aantal van de Facebookposts op een te weinig duidelijk leesbare want onvoldoende contrasterende manier gebeurt.  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclamecampagne niet meer te verspreiden. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen