Brico 29-05-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BRICO

Product-Dienst / Produit-Service: Brico

Media / Média: Andere (verkooppunt)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche vermeldt:
“Voor de makers” en het logo van de adverteerder;
“Vrijdag 11/05 – Zaterdag 12/05”;
“-15%* op alles! – Met de kaart (afbeelding van de kaart “MijnBrico”) Vraag ze gratis aan in de winkel”.
Onderaan in kleine letters:
“*Korting automatisch verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de Brico Discount kaart of andere lopende promoties. In het geval van overlappende promoties voor eenzelfde artikel geniet u steeds van de voordeligste korting.
Actie niet geldig op diensten en verhuur, Vaste lage prijs producten en Baseline.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar de reclame met de boodschap “15% korting op alles”. Na zijn aankoop bleek echter dat hij als klant de kleine lettertjes had moeten lezen want de korting gold niet op alles. Als klant voelde hij zich gelokt met een boodschap die dus niet strookt met de werkelijkheid. Volgens hem heeft de adverteerder niet genoeg moeite gedaan om de aandacht van de klant ook te vestigen op de “kleine lettertjes” en is het op zijn minst bedrieglijk te noemen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en vastgesteld dat de asterisk in de claim “-15%* op alles!” verwijst naar de volgende vermelding in kleine letters onderaan de affiche:
“*Korting automatisch verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar met de Brico Discount kaart of andere lopende promoties. In het geval van overlappende promoties voor eenzelfde artikel geniet u steeds van de voordeligste korting.
Actie niet geldig op diensten en verhuur, Vaste lage prijs producten en Baseline.”.

De Jury is van mening dat er aldus op de affiche zelf voldoende duidelijk op wordt gewezen dat er beperkende voorwaarden gelden en dat deze voldoende eenvoudig kunnen worden geraadpleegd door de consument.

Zij is tevens van mening dat het hier in hoofdzaak gaat om voldoende gebruikelijke cumulbeperkingen van kortingen met andere lopende promotionele acties.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen