Brantano 24-01-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BRANTANO

Product-Dienst / Produit-Service: Schoenen

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Tegen een achtergrond van kleurrijke lijnen en vormen staat op de homepage van de website van de adverteerder “Strik je korting!” met daarnaast in een rode cirkel “tot -50% bij aankoop van 2 artikels”.
Bij doorklik komt men op de actiepagina waar bovenaan in grote letters “tot -50% bij aankoop van minimum 2 artikelen” vermeld staat, met daaronder verschillende keuzeopties en rechts in kleine letters “*zie actievoorwaarden”.
Op de pagina met de actievoorwaarden leest men het volgende:
“Decemberactie: Actie geldig in de winkel (uitgezonderd in de Brantano outlet winkels) en online van 01/12/2016 t.e.m. 02/01/2017 bij aankoop van minimum 2 artikelen en enkel geldig op de aangeduide artikelen (Tip: koop een artikel aan €1). Minimum 1 artikel moet voorzien zijn van een kortingkaartje. De korting wordt niet terugbetaald in contanten of cadeaubon. Niet cumuleerbaar met dezelfde of andere voordelen. Niet geldig bij aankoop van cadeaubonnen.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager gaat het hier om misleidende reclame aangezien de korting enkel geldt op gemarkeerde artikelen. De website kondigt de promotie echter aan in kleuren en geuren. Pas bij het doorklikken naar een tweede pagina, wordt er gewag gemaakt van actievoorwaarden. Het woordje “actievoorwaarden” stond volgens hem ook in een onooglijk klein lettertype vermeld.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de decemberactie op de website van de adverteerder met de vermelding “tot -50% bij aankoop van 2 artikels” en van de klacht die erop betrekking heeft.

Zij heeft vervolgens vastgesteld dat men bij doorklik op de actiepagina komt waar wordt verwezen naar “actievoorwaarden”.

De Jury heeft er nota van genomen dat de actievoorwaarden onder meer het volgende specifieren: “Actie geldig in de winkel (…) en online (…) bij aankoop van minimum 2 artikelen en enkel geldig op de aangeduide artikelen. (…) Minimum 1 artikel moet voorzien zijn van een kortingkaartje.”.

De Jury is vooreerst van mening dat de reclame voldoende duidelijk verwijst naar het bestaan van voorwaarden en dat deze op de website voldoende eenvoudig raadpleegbaar zijn.

Zij is bovendien van mening dat de geringe draagwijdte van de voormelde voorwaarden niet van die aard is dat de publicitaire claim van “tot -50% bij aankoop van 2 artikels” erdoor zou worden ondergraven.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de draagwijdte van de actie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen