Bpost bank 09-04-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BPOST BANK 

Product-Dienst / Produit-Service: bpost bank app 

Media / Média: TV 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De spot toont een man in zijn duidelijk ijskoude woonkamer (met bijvoorbeeld ijspegels aan de boekenkast en sneeuw op de kamerplant) die de ene extra jas na de andere aankrijgt.  
Vervolgens ziet men de man die het product van de adverteerder gebruikt op zijn smartphone.  
VO: “Bpost bank stelt voor: Bert, die zijn energiefactuur vergat te betalen. En ook de herinnering van de herinnering van de herinnering. Zijn we niet allemaal een beetje zo? Gelukkig kan je nu ook je factuur betalen door ze gewoon te scannen. Word klant en geniet van alle voordelen van de bpost bank app. Download hem nu en open een zichtrekening waar en wanneer je wil, enkel met je identiteitskaart. Bpost bank, zoveel is duidelijk.” 

Klacht(en) / Plainte(s)  

Volgens de klaagster geeft deze reclame een heel foute boodschap. Mensen die een rekening vergeten te betalen, net als meerdere herinneringen van diezelfde rekening, zijn niet de doorsnee mens. Mensen die dit gedrag vertonen, zijn mensen die hierdoor in de problemen komen ook. Dat valt volgens haar dus niet te rijmen met “Zijn we niet allemaal een beetje zo?” en is nog veel minder een gedrag dat moet gemotiveerd worden. Mensen die dit gedrag vertonen, moeten geholpen worden en zeker niet de boodschap krijgen dat het normaal is, dat ze zijn zoals iedereen. Zij meent dat deze reclameboodschap mensen mogelijks dieper de afgrond in duwt. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze met de reclame in kwestie slechts zijn mobile banking app wenste te promoten, die net ontwikkeld is om te vermijden dat klanten hun facturen vergeten of te laat betalen.  

De Jury is van mening dat het voorgaande ook duidelijk blijkt uit de spot en dat met name het humoristische gebruik van overdrijving voldoende manifest is in deze spot opdat deze door de gemiddelde consument niet zou worden opgevat in de betekenis die de klaagster hieraan geeft.  

Zij is tevens van mening dat de spot aldus niet van aard is om het gedrag van mensen die problemen hebben met het betalen van rekeningen goed te praten of hiertoe aan te sporen of om deze groep personen in diskrediet te brengen.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om een bepaald probleemgedrag te banaliseren of om een bepaalde groep personen te denigreren en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen