Bol.com 15-11-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BOL.COM

Product-Dienst / Produit-Service: Bol.com

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont respectievelijk een jongetje in een setting uit het verleden dat afbeeldingen van speelgoed uit een papieren folder knipt om zijn verlanglijstje voor Sinterklaas te maken en een meisje dat in een hedendaagse setting hetzelfde doet aan de hand van een tablet.
VO: “De Sinterklaasliedjes, cadeaus uitzoeken, je verlanglijstje maken. Zo ging het vroeger en zo gaat het nu nog.”
Vervolgens komen het meisje en het jongetje in beeld samen met hun familie en een hoeveelheid pakjes, waarbij ze allebei het gewenste speelgoedpaardje krijgen.
De Sint en zijn paard kijken van buiten door het raam toe hoe het meisje met haar speelgoedpaardje speelt.
Ten slotte wordt de Sint in beeld gebracht in zijn bureau, terwijl er via zijn smartphone berichten in verband met gewenste cadeaus binnenkomen.
VO: “Sinterklaas is van alle tijden. Maar gelukkig is het voor de Sint wel wat makkelijker geworden. Want met het bol.com verlanglijstje zoek je nu de coolste cadeaus uit en zend je je lijst direct naar de Sint. Maak er een onvergetelijk kinderfeest van. Je kan het met bol.com.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt de hoeveelheid cadeaus die in de reclame voorkomen echt schandalig en overmatig. Volgens hem is dit niet realistisch en jammer voor ouders en kinderen in gezinnen met weinig middelen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat twee scènes van de spot een gezin in beeld brengen bij een niet-onaanzienlijke hoeveelheid pakjes.

De Jury is echter van mening dat de reclame in het midden laat voor hoeveel personen deze pakjes bestemd zijn en wat (de financiële waarde van) hun inhoud is.

Zij is bovendien van mening dat de hoofdboodschap van de reclame geen betrekking heeft op de in de betrokken scènes terloops in beeld gebrachte hoeveelheid pakjes en in deze met name geen norm naar voor schuift of onrealistische verwachtingen creëert.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen