Bol.com 01-09-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BOL.COM 

Product-Dienst / Produit-Service: Bol.com 

Media / Média: TV 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De spot toont eerst het gezicht van een vrouw met een duikbril en een snorkel onder water. Men ziet dan dat ze in een opblaasbaar kinderzwembad ligt in een tuin met ander buitenspeelgoed. Rondom haar speelt een meisje.  
Een ander meisje vraagt: “Huh, wat doet mama nu?”. Een man antwoordt: “Mama heeft ook vakantie.”, waarop het meisje reageert: “Whatever.”.  
VO: “De winkel van ‘even tijd voor jezelf’. Voor een duikbril en heel veel buitenspeelgoed ga je naar bol.com.” 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klaagster vindt het beeld dat deze reclame weergeeft van de vrouw en haar plaats in het gezin seksistisch.  
Volgens haar is de boodschap die deze reclame geeft (aan kinderen) inzake het niet toedienen van EHBO bij mensen in nood ronduit aanstootgevend.  
Ze had pas na de reclame voor de vijfde keer op tv te hebben gezien begrepen over welk bedrijf het ging en de boodschap heeft ze nog altijd niet begrepen behalve dan dat ze tot doel heeft de vrouw te denigreren. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de spot, die reclame maakt voor buitenspeelgoed waaronder een duikbril, een moeder met een duikbril en een snorkel op in een opblaasbaar kinderzwembad toont. Zij is, samen met de adverteerder, van mening dat de snorkel prominent in beeld komt in het begin van de spot.   

In tegenstelling tot wat de klaagster voorhoudt, is de Jury derhalve de mening toegedaan dat de spot in kwestie geen gevaarlijke situatie toont waarin wordt nagelaten hulp te bieden aan een persoon in nood.   

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om antisociaal of gevaarlijk gedrag te tolereren of aan te moedigen en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.   

De Jury heeft tevens nota genomen van de voice-over “De winkel van ‘even tijd voor jezelf’” en van het antwoord van de adverteerder die meedeelde dat de bedoeling van de reclame is om op een humoristische wijze in te spelen op hoe vermoeiend het kan zijn om een zomer lang de kinderen te amuseren en om te tonen dat de moeder een moment voor zichzelf nodig heeft.   

Zij is van mening dat deze insteek duidelijk blijkt uit de spot.   

In deze context is de Jury van mening dat de gemiddelde consument de spot niet zal opvatten als seksistisch. Zij is tevens van oordeel dat de spot niet van aard is om de vrouw te denigreren.   

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen