Bol.com 22-06-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BOL.COM

Product-Dienst / Produit-Service: Select-abonnement

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een moeder die een bestelling doet op haar smartphone. De vader pakt koffers in voor de kinderen, die vervolgens opgehaald worden door hun grootouders. Een pakketje wordt geleverd en de vrouw opent het met een ondeugende lach. Men ziet vervolgens dat het gaat om slaapmaskers waarmee de man en de vrouw aan het slapen zijn.
Voice-over: “De winkel van bezorgd wanneer het jou uitkomt. Zoals ’s avonds, op zondag of dezelfde dag, met Select van bol.com.”
Tekst op het scherm:
“De winkel van bezorgd wanneer het jou uitkomt”;
logo van Select, met eronder “’s avonds, op zondag of dezelfde dag” en rechts onderaan “voor €9,99 per jaar”;
Logo van de adverteerder, met eronder “de winkel van ons allemaal”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat met Select, de levering op gewenste dag, eventueel avond- en zondaglevering uitsluitend geldt voor producten die door de adverteerder zelf verkocht worden, niet voor producten die derden via de website verkopen. Volgens hem is deze reclame niet correct daar ze het doet voorkomen alsof de keuze voor tijdstip van levering altijd geldt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, volgens dewelke de reclame misleidend zou zijn omdat de suggestie zou worden gewekt dat de keuze voor het tijdstip van levering altijd en voor alle producten zou gelden.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een enscenering toont waarbij een vrouw gebruikt maakt van de optie ‘Vandaag Bezorgd’ binnen het Select-abonnement, met aan het einde de voice-over “De winkel van bezorgd wanneer het jou uitkomt. Zoals ’s avonds, op zondag of dezelfde dag, met Select van bol.com.” en een analoge tekst op het scherm die tevens de prijs van het abonnement vermeldt.

Zij is van mening dat deze spot zich er aldus toe beperkt om het door de adverteerder aangeboden Select-abonnement voor te stellen aan de hand van één van de kenmerken ervan, zonder daarmee echter meteen ook de indruk te wekken dat de beschikbaarheid van de aangehaalde extra bezorgopties noodzakelijkerwijs zonder enige beperking voor alle op de website van de adverteerder aangeboden producten zou gelden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen