Bol 14-02-2024: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BOL

Product-Dienst / Produit-Service: Korting

Media / Média: Radio

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Voice-over: “Het zijn solden bij Bol. De laatste week. Samsung smartphones en tablets met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. En babyfoons van onder andere Philips Avent en Luvion met tot 30% korting op de meeste getoonde prijs. Scoor alle deals in de app van Bol.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vroeg zich af waar deze prijzen het meest getoond zijn en voerde aan dat de meest getoonde prijzen gemanipuleerd kunnen worden en niet objectief te checken zijn.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de betrokken radiospot voor bepaalde productcategorieën in het algemeen verwijst naar “tot 20% / 30% korting op de meeste getoonde prijs”.

Zij heeft ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota genomen van de uitleg over dit concept op zijn website, met name dat het hier gaat om de prijs die in de afgelopen 90 dagen het meest getoond is op zijn website, waarmee de meest getoonde prijs gebaseerd is op daadwerkelijke gevoerde prijzen, die klanten het meest hebben kunnen zien in termen van tijd, en automatisch wordt bijgehouden, zodat de meest getoonde prijs kan worden vastgesteld en dus objectief en verifieerbaar is.

Gegeven deze verduidelijking van het gehanteerde concept, is de Jury van mening dat het gebruik als dusdanig ervan in de spot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op de door de klager aangehaalde punten.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren dienaangaande.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen