Boiron – Metro 09-06-2021 : Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder : BOIRON – METRO

Product-Dienst : Arnicrème

Media : Dagblad

 

Beschrijving van de reclame

Onder de vermelding “Editorial” staat een artikel met als titel “Op zoek naar de weldaden van Arnica montana” dat onder meer de Laboratoires Boiron vermeldt.

Daaronder een reclame voor een product met Arnica van de adverteerder.

 

Klacht(en) 

De klager deelde mee dat de redacteur, in de vorm van een zogenaamd “editoriaal”, in werkelijkheid de verdiensten van een product in de verf zet en slechts het enige laboratorium vermeldt dat heeft betaald voor de reclame die op dezelfde pagina staat. Onder het mom van journalistiek (zelfde vorm als voor een artikel) gaat het volgens hem om een vermomde reclame die de lezer misleidt.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwees naar een artikel dat verscheen in de betrokken krant met de titel “Op zoek naar de weldaden van Arnica montana”.

Ingevolge het antwoord van het betrokken medium heeft zij er nota van genomen dat het wel degelijk om reclame-inhoud gaat en dat de vermelding “Editorial” te wijten is aan een fout.

De Jury heeft het dossier onderzocht in het kader van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument de inhoud in kwestie niet duidelijk kon herkennen als reclame-inhoud ten opzichte van de redactionele inhoud die aanwezig is in dezelfde krant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder en de media derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de media reeds voorzien heeft om een rechtzetting te publiceren.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

 

 

andere beslissingen