Bobex – Laadpaal 06-02-2024: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: BOBEX

Product-Dienst / Produit-Service: Laadpaal thuis

Media / Média: Internet (e-mailing)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De e-mailing met als titel “U wilt u wagen natuurlijk ook thuis kunnen laden” bevat onder meer de volgende tekst:
“Laadpaal thuis ?
Geniet in 2024 van 30% belastingvoordeel ! Heeft u een elektrisch of hybride auto ? Dan wilt u die ook thuis kunnen opladen. Het is handiger én goedkoper dan bij een openbare laadpaal. Bovendien is een laadpaal gemiddeld drie keer sneller dan een stopcontact !
Fiscale voordelen.
Wie in 2024 een slimme laadpaal laat plaatsen, heeft recht op een belastingvermindering van maar liefst 30% (met link naar de website).
Voor ondernemingen is de aankoop en installatie van een laadpunt zelfs voor 150% fiscaal aftrekbaar !
Meer info ? Onder laadpaal installateurs nemen zelf contact met u op !”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt dat de reclame foutieve informatie bevat aangezien men spreekt over een belastingvoordeel in 2024 van 30% terwijl dit slechts 15% is. Dit is volgens hem enorm misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht en van de reclame die een belastingvoordeel van 30% in 2024 aankondigt.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de vermelding van 30% nog betrekking heeft op het jaar 2023 en niet van toepassing is voor 2024.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de betrokken reclame van aard is om de gemiddelde consument te misleiden, wat strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds aangaf deze onjuistheid te zullen corrigeren in zijn communicatie.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen