BMW – Mini 10-09-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: BMW

Product-Dienst / Produit-Service: Mini

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De video in de eerste Facebookpost met de tekst “Stilstaan in de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman met 306 pk zou wel eens de moeilijkste uitdaging aller tijden kunnen zijn.” toont het voertuig in kwestie dat aangereden komt met op de achtergrond het geluid van een versnellende motor en bruusk tot stilstand komt voor rode lichten met het geluid van piepende remmen.
Vervolgens wordt de bestuurder in het stilstaande voertuig in beeld gebracht terwijl hij naar het rode licht kijkt en onder meer met zijn vingers op het stuur tikt en een tikkend horloge in beeld komt. Men ziet tevens onder meer een rups de weg oversteken en een zweetdruppel over het gezicht van de man rollen. Aan het einde van de spot geeft het voertuig gas voor het rode licht en als het licht op groen springt rijdt het weg met gierende banden en het geluid van een versnellende motor op de achtergrond.

De video in de tweede Facebookpost met de tekst “Wil jij als allereerste voelen hoe de MINI Electric rijdt als … een MINI? Reserveer dan nu jouw exemplaar.” toont het voertuig in kwestie terwijl het in een stad rijdt.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar twee posts met video’s op de Facebookpagina van de adverteerder.
De eerste video beschreef hij als volgt: een man moet stoppen voor het rode licht en ergert zich aan alles dat voorbijkomt omdat hij niet door kan; zodra het groen is, scheurt hij verder.
De klager woont in Schaarbeek waar de laatste maanden zes kinderen omvergereden zijn en zegt dat hij en de kinderen van geluk mogen spreken als automobilisten voor rood stoppen.
Hij deelde ook mee dat grote groepen bestuurders daar op de figuur in de reclamespot lijken: bestuurders die geïrriteerd en gefrustreerd door alles wat hen in de weg staat door de (smalle en drukke) straten scheuren. Dit soort reclame werkt volgens hem dit gedrag in de hand. Hij vraagt zich af wat voor zin zone 30, camera’s en boetes hebben als automerken hun (stads)wagens met dit soort beelden en boodschappen proberen te verkopen.
De tweede video beschreef hij als volgt: een elektrisch model scheurt door een stadscentrum langs stoplichten en zebrapaden en rijdt straten in met een snelheid en op een manier die men goed kent in Schaarbeek.
Ook hier wordt volgens hem gevaarlijk en onaangepast gedrag van autobestuurders genormaliseerd en zelfs gebruikt als manier om een bepaald imago aan de desbetreffende wagen te geven. Hij deelde ook mee dat als een bestuurder op die manier in elke gemiddelde stad een kruispunt oprijdt en er voetgangers of fietsers oversteken, deze gegarandeerd van de weg gemaaid worden. Dat die onaangepaste snelheid en rijstijl wordt gepromoot in reclames is in zijn ogen meer dan een slag in het gezicht van de vele slachtoffers. Hij vraagt zich af of er geen regels bestaan inzake aanzetten tot agressief rijden of respect voor verkeersregels en veiligheid van alle weggebruikers.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de beide posts met video’s op de Facebookpagina van de adverteerder waarnaar de klager verwijst.

Met betrekking tot de tweede video waarnaar de klager verwijst, heeft de Jury vastgesteld dat deze het betrokken voertuig een paar seconden toont terwijl het in een stad rijdt.

De Jury is van mening dat deze spot een indruk geeft van een dynamische rit zonder evenwel de nadruk te leggen op de snelheid en dat in de spot de wegcode gerespecteerd wordt.

Zij is tevens van mening dat deze spot niet suggereert dat het gedrag aan het stuur de regels van de voorzichtigheid of de verkeersveiligheid overtreedt en dat de beelden geen agressief gedrag op de weg tonen ten aanzien van andere weggebruikers of zonder hen te respecteren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame geen gevaarlijk of onwettig gedrag lijkt goed te keuren of aan te moedigen en niet strijdig is met de bepalingen van de Febiac-Code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren ten aanzien van deze reclame op deze punten.

Met betrekking tot de eerste video waarnaar de klager verwijst, heeft de Jury daarentegen vastgesteld dat deze onder meer het volgende in beeld brengt:

  • aan het begin van de spot het voertuig in kwestie dat aangereden komt met op de achtergrond het geluid van een versnellende motor en bruusk tot stilstand komt voor rode lichten met het geluid van piepende remmen;
  • aan het einde van de spot het voertuig dat gas geeft voor het rode licht en als het licht op groen springt wegrijdt met gierende banden en het geluid van een versnellende motor op de achtergrond.

Hoewel de Jury de scènes waarin de bestuurder zelf in beeld komt toelaatbaar acht als de uitbeelding van een bestuurder die voor het rode licht aan het wachten is tot hij opnieuw kan vertrekken, is zij van mening dat met de voornoemde scènes aan het begin en einde van de spot de verleidelijkheid van snelheid, evenals van de kracht, het acceleratievermogen en de remkracht van het voertuig in dit verband, wordt gesuggereerd, te meer daar de tekst in de post en de spot bovendien uitdrukkelijk naar het aantal pk van het gepromote voertuig verwijst.

De Jury is derhalve van oordeel dat de scènes in kwestie wel degelijk indruisen tegen het bepaalde in artikel 1 van de Febiac-Code.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen