BMW 27-03-2024: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BMW

Product-Dienst / Produit-Service: BMW iX2

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De 5 sec. spot toont de wagen die voorbijrijdt op een weg doorheen een berglandschap, met op de achtergrond pianomuziek en autogeluiden en op het scherm onder meer de tekst: “Echt rijplezier. 100% elektrisch.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat een BMW IX2 in beeld komt en versnelt en dat men dat geluid hoort. Volgens hem wordt de versnellingskracht van dit model benadrukt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot kort een voorbijrijdende wagen in beeld brengt, met rustige pianomuziek en autogeluiden op de achtergrond.

Zij is van mening dat de wagen in kwestie rustig rijdt aan een normale snelheid, zonder dat hierbij sprake is van het benadrukken van een versnelling.

De Jury is met name van oordeel dat de betrokken spot aldus niet van aard is om snelheid als argument te gebruiken of haar verleidelijkheid te suggereren in de zin van artikel 1 van de Febiac-Code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen