Bluesun Consumer Brands – Dreft 27-09-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BLUESUN CONSUMER BRANDS

Product-Dienst / Produit-Service: Dreft

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De tv-spot toont een meisje dat een ijsje eet, twee jonge tieners die elkaar kussen, en vervolgens een vrouw die haar felgroene blouse in de spiegel bekijkt, eerst in een zonnige winkelruimte, en vervolgens in een kamer waar men het ziet sneeuwen door de ramen, waarna men het gepromote wasmiddel op een wasmachine ziet staan naast de opgevouwen blouse.
Voice-over: “Mijn eerste chocolade-ijsje, mijn eerste echte kus. De eerste keer voelt altijd een beetje speciaal. En dat gevoel willen we steeds opnieuw beleven. Niets is veiliger dan Dreft.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat de reclame twee minderjarige kussende kinderen toont. Hij vindt het aanstootgevend en een heel slechte boodschap naar kinderen waarvan de ouders wél nog waarden kennen. Volgens hem is dit totaal niet relevant voor het geadverteerde product.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot beelden toont van ‘eerste keren’, waaronder twee jonge tieners die elkaar kussen met de voice-over “mijn eerste echte kus”.

De Jury is van mening dat de reclame slechts een scène die deel uitmaakt van de huidige samenleving toont om de voice-over “De eerste keer voelt altijd een beetje speciaal. En dat gevoel willen we steeds opnieuw beleven.” te illustreren, en dit teneinde een kwaliteit van het gepromote product naar voor te brengen.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van mening dat de beelden waarop de klacht betrekking heeft niet choquerend of onfatsoenlijk zijn en evenmin getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Zij is tevens van oordeel dat de beelden in kwestie niet van aard zijn om kinderen of tieners mentaal of moreel schade toe te brengen of om de autoriteit of het oordeel van ouders te ondermijnen.

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame niet indruist tegen de bepalingen van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) of de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen