Blox 18-05-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BLOX

Product-Dienst / Produit-Service: Blox

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Spot 1 toont een man die in het donker een fles melk uit de koelkast neemt maar deze laat vallen als hij opschrikt van het gejank van een kat. Als de man naar de plas gemorste melk kijkt, ziet hij dat deze de vorm van het Bitcoin-logo heeft en slaat hij de ogen op ten hemel. Vervolgens ziet men hem in de keuken op de grond zitten terwijl hij met zijn smartphone bezig is.
VO: “Dit is het teken. Nu Bitcoin kopen? Binnen 1 minuut en vanaf 1 euro. Ga naar weareblox.com en download de app.”
Tekst onderaan het scherm: “Beleggen in Bitcoin kent risico’s”

Spot 2 toont een man die met een doos legoblokjes op zijn kousen de woonkamer binnenkomt waar een meisje een toren aan het bouwen is. Hij trapt op een blokje en laat de doos vallen. Als de man naar de gevallen blokjes kijkt, ziet hij door een speling van het lamplicht een schaduw in de vorm van het Bitcoin-logo en slaat hij de ogen op ten hemel. Vervolgens ziet men hem op de zetel zitten terwijl hij met zijn smartphone bezig is.
Man: “Misschien kan hij nog iets hoger.”
VO: “Dit is het teken. Nu beleggen in Bitcoin? Binnen 1 minuut en vanaf 1 euro. Ga naar weareblox.com en download de app.”
Tekst onderaan het scherm: “Beleggen in Bitcoin kent risico’s”

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klager vindt het ongehoord dat deze reclame geen enkele risicoaanduiding, geen verdere informatieverstrekking bevat, alleen de melding dat je al voor 1 euro in een bitcoin kan investeren.

2) Volgens de klager zouden investeringen in bitcoin niet als snel geldgewin voorgesteld mogen worden.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spots in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de spots telkens een man tonen die door een toevallige gebeurtenis een openbaring krijgt die hem wijst op de mogelijkheid om aan de hand van de gepromote mobiele applicatie te beleggen in cryptomunten.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat hij zijn gebruikers voorafgaand aan de investering op de risico’s wijst en dat dit ook in de spots gebeurt door middel van de tekst “Beleggen in Bitcoin kent risico’s” die op het scherm te zien is.

De Jury is in dit verband van mening dat de spots in kwestie zich ertoe beperken om aan de hand van een irrealistische humoristische enscenering het product van de adverteerder onder de aandacht te brengen en het gebruiksgemak ervan in de verf te zetten, zonder daarom meteen ook het beleggen in cryptomunten als een risicoloze, gegarandeerd winstgevende activiteit of nog als een louter spel voor te stellen. Zij meent bovendien dat het feit dat cryptomunten gepaard kunnen gaan met grote fluctuaties in waarde de gemiddelde consument niet onbekend zal zijn.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spots niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Zij heeft de klachten derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen