Bloemenhal Sint-Truiden 03-03-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BLOEMENHAL SINT-TRUIDEN

Product-Dienst / Produit-Service: Bloemen

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie op Facebook bevat de tekst “Valentijn actie -50% bij aankoop van je 2de boeket Wij denken ook aan je Maîtresse” op een rode achtergrond met hartjes.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat het idee van deze actie uiterst vrouwonvriendelijk is. Volgens haar kunnen zulke mediastunts niet geaccepteerd worden in onze huidige maatschappij.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie op Facebook in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de advertentie ter promotie van een bloemenzaak de tekst “Valentijn actie -50% bij aankoop van je 2de boeket Wij denken ook aan je Maîtresse” bevat op een rode achtergrond met hartjes.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze zeker niet de intentie had om hiermee iemand te kwetsen, maar slechts Valentijn in de kijker wou zetten in een online context waarin het moeilijk is om mensen te overtuigen om naar een winkel te komen.

De Jury is van mening dat de advertentie in kwestie er zich toe beperkt om aan de hand van een humoristisch bedoelde tekst de promotionele actie van de adverteerder in de verf te zetten, zonder zich daarmee meteen ook negatief of kleinerend uit te laten ten aanzien van vrouwen of een bepaald standpunt inzake man-vrouwverhoudingen uit te dragen.

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen