Bit4you 16-06-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BIT4YOU

Product-Dienst / Produit-Service: bit4you

Media / Média: Internet (banner)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De banner op de krantenwebsite bevat een foto van een man en tussen aanhalingstekens de tekst “Bitcoin vervangt goud als veilige haven voor beleggers”, met daaronder “Marc Toledo, CFO bit4you”.
Rechts bovenaan het logo van de adverteerder en “Een initiatief van bit4you”.
Als men onderaan de banner op “Lees meer” klikt, komt men op een webpagina van de krant met de volgende inhoud: “Partner Content – Cryptomunten” met rechts “Een initiatief van (logo adverteerder)” en “Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.” en een artikel met als titel ‘De bitcoin vervangt goud als veilige haven voor beleggers’ en daaronder een foto van de heer Marc Toledo.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt deze advertentie bedrieglijk of toch tenminste zeer misleidend voor mensen die niet thuis zijn in de wereld van beleggen en financiële transacties.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de banner in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de banner op de krantenwebsite een foto van Marc Toledo, CFO van bit4you bevat, en onder meer tussen aanhalingstekens vermeldt: “Bitcoin vervangt goud als veilige haven voor beleggers” en “Een initiatief van bit4you”.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er terdege nota van genomen dat het hier volgens hem enkel gaat over het herhalen van een publieke visie die enerzijds geformuleerd werd door nationale en internationale experten en anderzijds reeds lang in de markt gekend is.

Zij is van mening dat de reclame duidelijk afkomstig is van bit4you, een marktplaats voor crypto-activa zoals bitcoin, en dat ze zich ertoe beperkt om woorden in de mond van diens CFO te plaatsen met een link naar een artikel waarvan de adverteerder verantwoordelijk is voor de inhoud.

Zij is ook van mening dat men gemakkelijk op “Lees meer” op de banner kan klikken om toegang te krijgen tot het artikel in kwestie om meer te weten te komen over het betrokken thema.

In deze context is de Jury derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt en zijn eventueel gebrek aan ervaring of kennis terzake niet uitbuit.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen