ZOOMIT – 03/05/2011

Beschrijving van de reclame

Emailing voor digitale facturen via Zoomit waarin volgende onderaan wordt vermeld:

U helpt de natuur een handje:
Want met Zoomit gebeurt alles digitaal. U bespaart dus heel wat op papier, enveloppen,… Dat betekent heel wat minder gevolde bomen en minder papierafval.

Motivering van de klacht(en)

Zoomit bezondigt zich aan doorgedreven greenwashing om hun electronische facturen te promoten. De consument wordt verkeerd voorgelicht en het geprojecteerde imago wijkt af van de werkelijkheid. De uitspraken omtrent duurzaamheid kloppen niet. Ook ontbreekt elke vorm van bewijs en onderbouwing dat
1) papier het milieu meer belast dan de wildgroei van servers, computers en printers
2) bomen worden gekapt voor de productie van papier terwijl de Westerse papierindustrie er net voor zorgt dat het areaal van bossen in de laatste decennia fors toeneemt.

Standpunt van de adverteerder

Art. 4 reglement

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze klacht afkomstig is van een vereniging die de beroepsverenigingen groepeert van de papierketen en derhalve de belangen van haar leden waarneemt. Aangezien de klacht betrekking heeft op een onderdeel (promoten elektronische facturen) dat ingaat tegen de belangen van de papierketen, is de Jury van oordeel dat de klacht onontvankelijk is op basis van de art. 2 en 5 van het reglement (concurrentiële belangen).

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ZOOMIT
Product/Dienst: digitale facturen
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Milieu
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  03/05/2011